Talvi Märja

 

PhD Talvi Märja (andragoogi kutse V tase) alustas täiskasvanute koolitamisega 1970. aastate teisel poolel ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi Juhtimissüsteemide Projekteerimise ja Konstrueerimise Büroos. 1986. aastal sai temast Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi (täna Tallinna Ülikool) andragoogika ja juhtimistöö kateedri juhataja. 1993. aastal omistati talle andragoogika professori tiitel. Peale koolitamise on ta aktiivselt osalenud ka täiskasvanuhariduse valdkonna teadus- ja arendustegevuses ning täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises.

Talvi Märja on olnud aktiivne osaleja rohkem kui 90-l teaduskonverentsil, avaldanud üle 60 teadusartikli, koostanud raamatud „Educational Leadership and Social Change” (1996, New Delhi), „Jäljed. Meenutusi täskasvanuhariduse läiajaloost Eestis” (2000), „Ülesmäge. Täskasvanud õppijte edulood” (2008). On „Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks” (2003) üks autoritest.

ETKA Andras tegevuses osaleb ta alates selle asutamisest 1991. aastal (kuni aastani 2003 oli juhatuse esimees).