AVATUD MEELED AITAVAD VÄRSKENA PÜSIDA

 

HELJU HAAVISTE, Läänemaa aasta õppija 2007
HPL Läänemaa Nõuandekeskus, konsulent

 

Olen sündinud eelmise sajandi esimesel poolel. Seega olen elanud juba mõned aastakümned ja osa võtnud mind huvitavatest tegevustest, nooremate arvates juba küllalt palju – oleks aeg tagasi tõmbuda! Olen õppinud algkoolis, eriala õppisin tehnikumis ja siis tuli kõrgkool ning jagunemine kastikestesse tööalade järgi, nagu ütleb ka üks laulusalm.

Mulle pole võõrad tegelemine spordi ja huvialaringidega, nooruses ujumise, jalgrattasõidu ja suusatamisega. Minu huvialad on mitmekülgsed: lugemine, teatrikülastused, kudumine, kangastelgedel kudumine, heegeldamine, korvipunu-mine, lilleseade, aiandus jne, kes jõuab üles loetleda kõiki mõttevälgatusi.

Kuna me elame teadmistepõhises ja teadmiste-keskses ühiskonnas, siis on tulnud ja isegi väga palju tulnud tegeleda elu mitmete tahkudega. Mõnikord on olnud vaja teha oma töös ka kannapöördeid, sest vaja on ju kaasas käia tänapäeva inimestega, et nendest aru saada ja et nemad ka minust aru saaksid.

Kuna eestlased on olemuselt maarahvas, siis pöördusin ka mina pensioniea saabudes näoga maa poole. Hakkasin tegelema mahevilje-lusega, keskkonnasõbraliku tootmisega, mis on tervislik nii inimesele kui ka loodusele. Kui vaja ja kui keegi tunneb huvi taime-kasvatuse ja maheviljeluse vastu, siis olen valmis siiani oma kogemusi ja teadmisi jagama konsulendina. Konsulendi ameti ja maheviljelusega tegelemi-seks on tulnud ka tööd teha ja õppida nii praktikas kui ka teoorias, sest midagi ei tule iseenese tarkusest.

Mis viib edasi, on uudishimu kõigi ümbritseva vastu, hea kaaslane eluteel, abikaasa, sõbrad. Elu on küllalt huvitav ja pakub tuhandeid võimalusi ja variante.

Tahaksin olla avatud ja võtta omaks mõtteviisi, et nii palju on veel ees. Võiks öelda, et kõik on veel ees, nagu igal kevadel algab looduses uus elutsükkel voolavate vetega.

Nii ei ole aega ega tahtmist mõelda haiguste ja ebaõnnestumiste peale, mis meid kõiki aeg-ajalt külastavad. Mis sellest üle aitab? Püüan positiivset mõtlemist hoida ja otsida uue võimaluse – tunda huvi, olla avatud ümbritseva suhtes, teada saada, mis saab ja millega tegelevad lapselapsed.