Aasta õppijasõbralik tööandja 2020 - Puidukoda OÜ

Viljandimaa aasta õppijasõbralik tööandja: OÜ Puidukoda

OÜ Puidukoda paistab Viljandimaal silma sotsiaalse vastutustundlikkuse ning töötajatega arvestamisega, mida illustreerib hästi vähenenud töövõimega inimeste värbamine. Et suurendada kõlapinda kogu ühiskonnas, propageerib OÜ Puidukoda Tööandjate Keskliidu kaudu ka teistele ettevõtetele vähenenud töövõimega inimeste värbamist. Karel Lepik on kolleegide poolt väga hinnatud tootmisassistent OÜ Puidukojas. Et vajalik töötaja end mugavalt tunneks, lisas ettevõte puldiga avatavad uksed ning laua kõrguse tõstmiseks pandi lauajalgade alla klotsid. Sotsiaalset vastutustundlikkust näitlikustab ka ettevõtte 20. aastapäeva tähistamine, mil Puidukoda palus peole kutsutud klientidel ja koostööpartneritel nii Eestist kui ka kaugemalt kingituse asemel teha annetuse Tartu ülikooli kliinikumi Lastefondile, et toetada ravitoidusegusid vajavaid lapsi. Lisaks toetab ettevõte pidevalt kohalikke ning piirkondlikke kultuuriüritusi ja abivajajaid. Ettevõttes on palju töötajaid, kellest kõik ei räägi eesti keelt. Et töötajad end töökeskkonnas paremini tunneks, toetada lõimumist ning parandada kommunikatsiooni ettevõtte sees, võimaldatakse individuaalseid või väikestes gruppides toimuvaid keelekoolitusi, kattes õpetamise kulud ning pakkudes võimalust viia õpet läbi ettevõtte ruumides. Kõik uued töötajad saavad tehases oma valdkonnas kogenud juhendaja käe all põhjaliku väljaõppe. Lisaks ettevõttesisestele koolitustele on töötajal võimalus otsida ka ise endale vajaminev koolitus, mida ettevõte on nõus rahastama.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
„Asume Viljandimaal Karksis ning oleme piirkonna suurimaid tööandjaid, kuid samas on meie asukoht ka meie miinus, kuna töötajaid on raske leida,“ räägib Puidukoda OÜ personalijuht Marit Tisler. „Sellest tulenevalt teeme omalt poolt kõik, et töötajad kasvaksid ja areneksid majas sees ning oleksid motiveeritud ühe enam uusi asju õppima ja olema kursis uute suundadega meie tegevusvaldkonnas.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Meie püüdlus on tagada organisatsioonis jätkusuutlikkus ja järjepidevus. Õppimise ja enesearengu toetamine seda kahtlemata loob,“ on Tisler veendunud.

Aasta õppijasõbralik tööandja 2020, eripreemia - Baltic Workboats AS

Saaremaa aasta õppijasõbralik tööandja: AS Baltic Workboats

Laevaehitus on arenenud kõrgtehnoloogiliseks tööstusharuks, kus on nii tipptasemel inseneri- ja projekteerimisoskusi kui väga osavaid keevitajaid, mehaanikuid ning puidu- ja viimistlustööde tegijaid. Selleks, et ehitada maailmatasemel laevu on vaja ka kompetentset tööjõudu. AS Baltic „Teeme tihedat koostööd TalTech-i väikelaevaehituse õppesuunaga ja nende kompetentsikeskusega Kuressaares. Pakume üliõpilastele praktikavõimalusi BWB Nasva laevatehases ja meie töötajad osalevad programmis lektoritena. Osaleme Kuressaare Ametikooli väikelaevaehitaja kutsekomisjoni töös ja pakume praktikavõimalusi Kuressaare Ametikooli väikelaevaehituse õpilastele,“ räägib Workboats personalijuht Kadi Maripuu. Tõstmaks laevaehitaja töö populaarsust ja tagamaks valdkonna spetsialistide stabiilne järelkasv maksab BWB TalTechi ja Kuressaare Ametikooli parimatele praktikantidele stipendiumi. Igal aastal osaleb Baltic Workboats Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja algatuses "Tööle kaasa", milles kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole üles looma lastele noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi. Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena on Baltic Workboats AS samuti võimaldanud töövarjutamist BWB töötajate lastele. Lapsed saavad veeta aega oma vanematega ning tunnevad huvi, mida nende vanemad laevaehituses teevad. Lisaks toetab see samuti nende erialade populariseerimist, millele laevaehituses rakendus leidub.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Maripuu kinnitab, et ettevõtte soovib väga oma töötajaid hoida. „Selleks on oluline luua neile võimalused eneseteostuseks, et nad saaksid oma teadmisi täiendada. Lisaks erinevatele väliskoolitustele, jagatakse kogemusi aktiivselt ka organisatsiooni sees. Tehnoloogiliste kompetentside õpetamine toimub enamasti otse töökohal, mis võimaldab teabevahetuse ja tugeva praktika otse õppimisprotsessi juures, iga töötaja spetsiifilises valdkonnas. Kaasame oma töötajaid ka tööprotsesside parendamisse saades vastutasuks pühendunumad töötegijad.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
Kadi Maripuu selgitab, et töötajate koolitamine ja õpetamine toob ettevõttele kasu mitmel moel. „Oma kogemuse põhjal näeme, et suureneb töörahulolu, kasvanud on tootlikkus ja efektiivsus, paraneb töötajate kohanemisvõime. Kui pühendame aega ja ressursse õppimiskultuuri arendamisele ja õppimise juurutamisele, siis oleme konkurentsivõimelisemad tööturul. See arendab meie organisatsiooni tervikuna ja aitab paremini reageerida kiiresti muutuvatele turutingimustele,“ leiab Maripuu.

Aasta õppijasõbralik tööandja 2020, eripreemia - Päts OÜ

Lääne-Virumaa aasta õppijasõbralik tööandja: Päts OÜ

Päts OÜ on kogukonnas austatud ja armastatud pagariäri. Ühtemoodi vaimustuses ollakse nende pakutavast toodangust kui hubase interjööriga pagariäri juures olevast kohvikust. Päts korraldab õppepäevi koos degusteerimisega, muusikaõhtuid, teeb koostöös koolidega ettevõtlusõpet, kus jagatakse väikeettevõtja muresid ja rõõme. Pätsi iseloomustavad areng, loominguline lähenemine ja südamega tehtud töö, mis kajastub kahtlemata nende maitsvas toodangus. Päts OÜ on Eesti Pagarite Seltsi liige ja teeb tihedalt koostööd Rakvere Ametikooliga. Pagar-kondiitri õpilased viivad oma tööpraktikat tihti Pätsis läbi. Kõik huvilised on avasüli vastu võetud, sh ka erivajadusega inimesed. Kõiki juhendatakse põhjalikult ja isiklikult. Lisaks ühiskondlikule panusele toimuvad Pätsis pidevalt tootekoolitused ja uuendatakse seadmeid, mistõttu ka töötajad peavad olema valmis pidevalt õppima ja ennast arendama. Tööandja võimaldab erialaseid täiendkoolitusi pagari ja kondiitri valdkonnas ning klienditeeninduse koolitusi. Suurem osa õppimist toimub töökohapõhiselt. Organisatsiooni sees tehakse palju koostööd. Õpitakse koos ja jagatakse kogemusi. Enesetäiendamine ja uute oskuste omandamine kajastub valmistoodangus, mis on silmapaistev, maitsev ning aja- ja tehnoloogiaga kaasas käiv.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
„Meie jaoks on oluline luua kõigile sõbralik töökeskkond,“ räägib Päts OÜ esindaja Kaja Hallik. „Elu on nii seatud, et veedame suurema osa oma päevast töötades. Meie jaoks on tähtis, et see aeg oleks meeldiv nii töötajatele, koostööpartneritele, klientidele kui praktikantidele ja õppijatele. Õppijasõbraliku keskkonna loovad enamasti just needsamad inimesed, kellega koos igapäevaselt emotsioone ja häid maitseid loome.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Soovime edasi anda ja jagada teadmisi, oskusi, suhtumist töötegemisse ning loomulikult kirge, mis seotud just meie, pagari-ja kondiitrivaldkonnaga,“ selgitab Hallik. „Oleks tore, kui me kõik suudaksime ja sooviksime teha tööd ning loomulikult paljusid teisi asju elus maksimaalse pühendumisega. Oleme ise jätkuvalt õppijad ja loodame, et meil kogemuse saanud praktikandid oskavad meilt saadud kogemusi ka edaspidi rakendada. Suure tõenäosusega kohtume nendega mingil moel uuesti, kas kolleegidena, koostööpartneritena või saame endale juurde näiteks toredad kliendid.“