Õppijate saadikute seminarid

Õppijate saadikute seminarid 2019

24. oktoobril 2019 toimus Tallinnas TG õppijate saadikute ning tugispetsialistide/õpetajate järjekordne seminar. Koos oli 40 õppijate saadikut ning 15 tugispetsialisti.Õppijatele suunatud töötoas oli fookuses õppija saadiku roll ja võimekus erinevate olukordade tajumisel ning märkamisel. Töötuba viisid läbi Lii Araste ja Indrek Simisker. Tugispetsialistid uurisid ja kaardistasid superviisor Maili Liinev eestvedamisel oma tööalaseid ning õppimisega seotud eesmärke, unistusi ja hetkeolukorda. Iga osaleja sai võimaluse individuaalselt ennast analüüsida. Tutvuti enesejõustamise tehnikatega, mida saab rakendada koostöös õppijate saadikutega.

17. mail 2019 toimusTallinnas järjekordne täiskasvanud õppijate saadikute seminar. Seminari töötubades lihviti Piia Põderi eestvedamisel osalejate avaliku esinemise ja sõnumite edastamise oskust. Rapla täiskasvanute gümnaasiumi õppenõustaja, Kaja Leppik juhtis õppijate saadikute grupi supervisoooni teemal „Meeskonnatöö ning võrgustik õppija saadiku tegevuses“. Koduseks ülesandeks jäi osalejatele rakendada õpitut: sooritada tehe „üks pluss üks“ ehk leida üks võimalus avalikuks esinemiseks ja kaasata saadikute tegevustesse üks uus õpilane

Õppijate saadikute seminarid 2018