Toomas Heering

 


                                             

Põlvamaa aasta õppija Toomas Heering (52) on juht, kelle sarnaseid leidub Eestimaal õnneks üha enam – ta ei pelga õppida ning nendib, et teadmisi on vaja nii ettevõtte juhtimiseks kui ka muidu, lihtsalt selleks, et elada põnevat ja täisväärtuslikku elu. Eesti Põllumajanduse Akadeemia, jäi omal ajal pooleli üsna lõpusirgel. Kolm aastat tagasi otsustas Toomas alustada kooliteed Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja nagu ta muigamisi ütleb, sai juba esimesel aastal teada, mis kõik valesti tehtud on. Elu aga ei koosne vaid tööst. 2015. aastal otsustas mees minna Räpina muusikakooli trompetit õppima, õpib siiani ning kavatseb jätkata. Et tegu on ärksa ja tubli inimesega, tõestab Toomase ühiskondlik tegevus. Ta on koorilaulja, puhkpilliorkestri liige, rahvatantsija, Räpina Muusikakooli hoolekogu esimees, kaitseliidu noorkotkaste rühma juht, Põlvamaa Inseneride Liidu juhatuse liige ja Räpina vallavolikogu liige.

Miks Te õpite?
Olles olnud ettevõtluses tegev 20 aastat, on mul ikkagi tarvis omandada teadmisi. Vigadest õppimine ei tundunud enam kõige mõistlikumana. Õpingud on andnud palju teadmisi sellest, millistest tegevusvaldkondadest ettevõtlus üldse koosneb. Minu eriala, kvaliteedijuhtimise nimi ei iseloomusta just väga täpselt kogu õppekava sisu. Palju täpsem oleks öelda juhtimise kvaliteet, kuhu kuulub palju erinevaid distsipliine, mille omandamine ei ole mitte ainult kasulik, vaid ka huvitav.            Mis puutub pillimängu, siis olen seda meelt, et inimene on võimeline tegelema väga paljude erinevate asjadega, kui vaid soovib. Seepärast pole ka täiskasvanueas hilja midagi uut õppida. Pillimänguoskus võimaldab end proovile panna, erinevatel viisidel väljendada ja mis kõige tähtsam – kuuluda mõnesse toredasse kollektiivi, et koos ka teistele elamusi pakkuda.

Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?
Õppimine on mulle andnud julgust teha otsuseid, mille otstarbekuses ma varem kahtlesin.  Täiskasvanueas õppima asudes on ikka hirme hakkamasaamise ees või õppimiseks vajaliku aja leidmisel. Seda kõike ei tasu karta. Üks esimesi tegevusi oli ajaplaneerimine ja õpimotivatsiooni teadvustamine. Lisaboonus on, et õppides kohtub väga paljude uute ja huvitavate inimestega.