Vaike Niklus

 


                                          

Jõgevamaa aasta õppija Vaike Niklus (48) on inimene, keda peetakse kogukonna hingeks, kellel on oskused ja tahe, ning kelle jaoks võimatuid asju ei ole. Kõigega saab ta hakkama, olgu see külaelu edendamine või kodutütarde juhendamine. Vaike täpsus ja korrektsus, aga ka arvutioskused on tähelepanuväärsed. Oli vaid üks probleemkoht. Teatud koolitustele registreerimiseks oli vajalik gümnaasiumi lõputunnistus, mida Vaikel ei olnud. Talle omane vaikne tagasihoidlikkus polnud siin kasuks tulnud. Ühel heal päeval aga võttis Vaike probleemi lahendamise käsile ning astus Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli, mille sel kevadel edukalt lõpetas. Õpetajad räägivad, et Vaikes on palju potentsiaali asuda edasi õppima kõrgkoolis, tema avatus ja haritus on silmatorkav. Õpingutele tänu on ta muutunud enesekindlamaks ja „näljasemaks“ kõige uue suhtes oma elus. Kolme lapse emana, abikaasana ning turva- ja tugiisikuna kodutütarde organisatsioonis on ta eeskujuks paljudele inimestele. Tema õiglustunne ja austus elu ees on imetlusväärsed.

Miks Te õpite?
Pärast seda, kui keskkool pea 30 aastat tagasi lõpetamata jäi, otsustasin õpingud siiski lõpule viia. Olin seda otsust kaalunud peaaegu 20 aastat. Aeg-ajalt on keskkooli lõputunnistuse puudumine saanud takistuseks erinevate koolituste või õppimissoovide läbimisel. Olen juba üle kümne aasta noorkotkaste ja kodutütarde rühmavanem ning korraldan palju lastelaagreid.Viimasel ajal nõutakse üha enam lastelaagri kasvataja/juhataja pabereid. Olen neil koolitustel osalenud, aga lõpueksamit ilma keskkooli lõputunnistuseta sooritada ei saa. See on üks põhjus, miks astusin täiskasvanute keskkooli. Teine põhjus on vanus. Tuleb teadlikult oma mälu värskendada ja töös hoida.

Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?
Praegu suuri muutusi veel ei ole, välja arvatud see, et mul on nüüd võimalik minna õppima seda, mis enne jäi keskkoolitunnistuse puudumise taha. 2011–2015 õppisin ka rahvarõivaste valmistamist. Tegin endale ja mehele kaunid rahvariided, sain palju uusi tuttavaid, palju oskusi ja huvi selle teema vastu. Kui neli aastat tagasi rahvatantsurühmaga liitusin, sain olla tantsupeoks korrektse riietuse valmistamise juures nõuks ja abiks. Küllap on suuremad muutused veel ees!