Tamara Tuhkunen

 


                                                 

Ida-Virumaa aasta õppija Tamara Tuhkunen (43) kõnnib õpiteed, mille sillutiskivides võib tähelepanelikul vaatlemisel ära tunda eestikeelsed sõnad. Kui mõned aastad tagasi, töötaja lahkumise tõttu Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžile raamatukoguhoidjat otsiti, tundus sobiv kandidaat olevat just Tamara, kes oma töökuse ja pealehakkamisega oli silma jäänud. Õppida tuli aga palju ja seda Tamara rõõmuga tegi. Tänu visale sihikindlale tööle, sai ta järjest keerukamaid tööülesandeid ning tõusis tugitöötajast infospetsialistiks. Üheks ehituskiviks sellel tõusvas joones kulgenud teel sai ka eesti keel, mida uues ametis pidi oskama vähemalt B2 tasemel. Nii algasid üheaegselt eesti keele ja infoteaduse õpingud. Nüüd juhendab Tamara üliõpilasi infootsingul, tööde vormistamises, väljendusõpetuses ja eesti keeles. Kolleegidki käivad tema juures riigikeelt harjutamas, sest Tamara sooritas sel kevadel edukalt eesti keele B1 taseme eksami. Tamara on julge ega karda küsida. Siinsegi loo tarbeks vastuseid koostades arvas ta, et teeb seda pigem eesti kui vene keeles. Õpingud jätkuvad, innustajaks ja kaasaelajaks abituriendist tütar.

Miks Te õpite?
Kuigi olen kogu elu Eestis elanud, ei olnud mul eesti keelt igapäevases elus vaja. See oli minu jaoks umbes nagu taustal mängiv raadio. Töö ei olnud ainukene põhjus, miks hakkasin eesti keelt õppima. Sain aru, et ilma selleta ei saa enam töötada ja inimestega suhelda. Tahtsin rikastada oma sõnavara ja saada uusi teadmisi. Õppisin terve õppeaasta, aga kõige raskem oli esimene nädal. Mõne aja pärast sain juba aru, mida inimesed paluvad ja vastasin eesti keeles. Muidugi olid lausetes vead, aga töökaaslasid aitasid mind ja seletasid, kuidas on õige.

Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?
Arvan, et olen infokeskuses uuel töökohal töötatud aasta jooksul muutunud enesekindlamaks ning teisi endisi tugitöötajaid, puhastusteenindajaid julgustavaks. Püüan neid innustada edasi arenema ja midagi uut õppima. Olen tõusnud ametiredelil ja usun, et vaatan maailma lahtiste silmadega. Vanus ei oma tähtsust. Kui sul on eesmärk, saad hakkama ka raskustega, olgu keeleõppes või muus.