Meistriklassid 2019

Meistriklasside kalender 2019

Meistriklassidesse registreeruda saab 3 nädalat enne toimumise algust meie kodulehel

Meistriklassid toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames ning on osalejatele tasuta.

24.04. Kuidas koolitada ajusõbralikult?, Tartu

Meistriklassi toimumise aeg on 11:00-17.00. Registreerumine on lõppenud.

12.06.Kuidas kasutada tõhusaid suhtluspõhiseid ülesandeid teadlikumalt kõikides koolituspäeva faasides?, Tallinn

Meistriklass toimub hotell Euroopas (Paadi 5), Ida-Euroopa saalis. Toimumise aeg 11:00-17:00.

Registreerumine on lõppenud.

27.09. Rollimängust rollitreeninguni, ja vastupidi – kuidas ja miks?, Tartu

Meistriklass toimub Tartu Ülikooli kohvikus, Ülikooli 20, Kaminasaalis 11:00-17:00

Registreeruda saab kuni 20.septembrini SIIN. Osalejate arv piiratud.

14.11. Ootamatustega toimetulek koolitusprotsessis - kuidas taltsutada oma sisemist draakonit?, Tallinn

Kuidas koolitada ajusõbralikult?

Meistriklassi eesmärgiks on õppida koostama õppimist soodustavaid koolitusprogramme, rakendades selleks teadlikult teadusleide ja täiskasvanukoolituse printsiipe.

 • Aju-uuringute leiud ja allikad.
 • Müüdid ja tõenduspõhisus õppimisel.
 • Tähelepanu tekitamine ja hoidmine.
 • Õppimist toetavad meetodid.
 • Meelde jätmise soodustamine.
 • Uuringutest tulenevad soovitused,tulemusliku koolituse kavandamiseks.
 • Uudsed vs traditsioonilised koolitusmeetodid.
 • 4C mudel koolitusprogrammi koostamiseks.
 • Näidisprogrammi koostamine ja meetodite valik.
 • Kuidas uni, stressitase, uudishimu, sugu jm mõjutab õppimist

Meistriklassi viib läbi Kristel Jalak, DevelopDesign Koolitus&Konsultatsioonid. Kristelil on täiskasvanute koolitaja, tase 8 kutse.

Kuidas kasutada tõhusaid suhtluspõhiseid ülesandeid teadlikumalt kõikides koolituspäeva faasides?

Meistriklassis palutakse erinevaid võimalusi teadlikumalt kasutada suhtluspõhiseid ülesandeid ja täiendada koolitajatel oma "tööriistakohvrit".

1. valik jääsulatajaid ehk tutvumis- ja koolituspäevaks häälestamise võtted
2. asjakohased suhtlemist ning kriitilist mõtlemist arendavaid võtted - ajurünnaku eri vormid, väitlus- ja rühmatöö võtted(kuidas innustada tagasihoidlikke ja ohjata lobisejaid)
3.valik lõbusaid ja loovaid diskussioonivõtteid
4. võtted, kuidas saada asjalikku ja koolitajat arendavat edasiviivat tagasisidet
Kõik suhtluspõhised töövõtted proovitakse koolituspäeval läbi. Igaüks lahkub umbes 15 metoodikavõttega, mida saa juba oma järgmisel koolitusel kasutada.

Meistriklassi viib läbi Kaire Viil, TalTech Virumaa Kolledži Keeltekeskuse juhataja. Kairel on täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse.

Rollimängust rollitreeninguni, ja vastupidi – kuidas ja miks?

Meistriklassis aga tutvume rollipõhise arendamise põhimõtetega ning vaatame sellest lähtuvalt, kuidas saab seda kasutada ning millised on näidustused.

 • Rolliteooria alused ja selle kasutamise põhimõtted koolitusel
 • Rolli arengu astmed ja vastavad õppemeetodid iga astme jaoks
 • Millal ja kuidas kasutada rollimängu?
 • Millal ja kuidas kasutada rollitreeningut?

Meistriklassi viib läbi Endel Hango, Self II koolituskeskuse koolitaja konsultant. Endlil on täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7 kutse.

Ootamatustega toimetulek koolitusprotsessis - kuidas taltsutada oma sisemist draakonit?

 Meistriklassi eesmärgiks on eristada koolitustel ettetulevate ootamatuste puhul väärtuspõhiseid valikuid pimesi reageerimisest ning õppida kasutama lihtsaid ja toimivaid eneseregulatsioonivõtteid parimas seisundis olemiseks ootamatustele vastamisel.

 • Kuidas kaldume koolitustel ilmnevate ootamatute olukordade puhul reageerima?·
 • Millest sõltub isiklik mõjujõud?· Mida saame kontrollida ja muuta?·
 • Kuidas oma väärtustega taasühineda?·
 • Kuidas kasutute mõtete ülemvõimu alt pääseda?·
 • Kuidas üleskerkinud tunnete „konksu otsast“ vabaks saada?·
 • Millist kasu on „5 minuti reegli rakendamisest“? 

Meistriklassi viib läbi Ave Eero, MTÜ Eesti NLP Instituut. Avel on täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse.