TÕF 2018

 

9. novembril toimus ETKA Andrase eestvedamisel järjekordne täiskasvanud õppija foorum.
Neljateistkümnenda foorumi läbivaks teemaks oli  „Õppimine kui kingitus endale ja saja-aastasele Eestile“.Üritus toimus Eesti Ajaloomuuseumi vastrenoveeritud Maarjamäe lossi kaminasaalis. Foorumil osales ühtekokku 67 täiskasvanud õppijat ja nende toetajat. Foorumi avasid tervituskõnedega haridusministeeriumi esindaja Heleriin Jõesalu ja ETKA Andrase esinaine Ene Käpp.
Avakõnedest jäi kõlama täiskasvanuhariduse olulisus nii riiklikul kui üksikisiku tasandil. Õpilugude jagamist alustas tuntud luuletaja ja stsenarist Andra Teede, kes südamliku huumoriga vaatas tagasi oma õpiteekonnale. Selgus, et tagantjärele tarkusega  analüüsides võivad kogetud raskused osutuda vaid hoogsateks sammudeks tuleviku suunas. Lood erinevatest õpiteekondadest jätkusid väiksemates gruppides. Ühiselt otsiti vastust küsimusele, milline on see lisaväärtus, mida haridus on õppijate ellu juurde loonud. Kuigi iga lugu oli kindlasti omanäoline ja kordumatu, jäid kokkuvõtetest kõlama mõtted, et haridus on väärtus ning selle väärtuse omandamiseks on alati vajalik astuda esimene samm – minna tagasi kooli. Hariduse omandamisega kaasnevatest hüvedest toodi eelkõige välja võimalus muuta oma elu, saada juurde enesekindlust ja motivatsiooni elus edasi liikumiseks. Oluliseks peeti ka võimalust leida õpingute ajal uusi huvitavaid tuttavaid ja luua sõprussuhteid. Uudse lahendusena oli osalejatel seekord võimalik kasutada QR-koodiga veebirakendust, et tänada, kiita või tunnustada iseennast, oma õpiteel läbitud koole või saja-aastast Eestit. Korraldajate poolt olid esimesed tänusõnad pühendatud Eesti Vabariigile, nimelt võimaluse eest omandada jätkuvalt emakeelset haridust.
Päeva teises pooles rääkisid oma lugusid täiskasvanud õppijad üle Eesti.
Vabariiklik aasta õppija Oksana Kurvits meenutas oma tänase eduloo algust – esimest õppeaastat Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis. Tänaseks jätkab ta õpinguid kõrghariduses ja peab jätkuvalt oluliseks tuua naisi haridusteed jätkama, sest „iga naine peab ise tagama oma majandusliku turvalisuse“.
Lääne-Virumaa aasta õppija Ivo Leek nentis, et kuigi esimesel korral taas koolipinki naastes ta pettus koolipoolsetes ootustes, siis teisel korral õnnestus gümnaasium lõpetada. Õppetöö ei takistanud tal osalemist kohalikus kultuurielus ja kuulsuse kogumist harrastusnäitlejana.
Tartumaa aasta õppija Meelis Lindpere üllatas kuulajaid oma suurepärase oskusega planeerida aega. Selgus, et mitmeaastaste päästetööde ja meditsiiniga seotud õpingute kõrvalt, kus periooditi sai koguni kaht õppekava paralleelselt läbitud, on võimalik luua perekond, kasvatada lapsi ja teha tulevikuplaane.
Hiiumaa aasta õppija Pille Näksi edulugu õpingutes osutus täpselt vastupidiseks ootuspärasele: hea sissetulekuga töö ehitusalal vahetas ta vähemtasustatud, kuid südamelähedase sotsiaaltöö vastu. Õpingute käigus kasvas huvi uue valdkonna vastu sedavõrd, et tekkis vajadus astuda kõrgkooli.
Mairi Rannu, Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane rääkis oma taasleitud kooliteest ja suurepärasest võimalusest toetada õppijate saadikuna raskustesse sattunud kaasõpilasi.
Lugusid ilmestasid ETKA Andrase poolt ettevalmistatud lühikesed tutvustusvideod aasta õppijatest.

Päeva lõpetas ühine osalus ajaloomuuseumi haridusprogrammis „100 sõlme Eesti ajaloos“. Enne koduteele asumist jõuti ühiselt järeldusele, et täiskasvanud õppija foorum on õppijatele endile väga vajalik motivatsiooniüritus ning tänati südamest kõik osapooli: päeva korraldajaid, läbiviijaid ja foorumlasi. Lahkudes kuuldus juba kokkuleppeid järgmisteks foorumil kohtumisteks.
Päeva viis läbi ja võttis kokku Kaja Leppik Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumist

TÕF 2018 päevakava
TÕF on osadena järelvaadatav SIIT

Foorum toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"  raames ning oli osalejatele tasuta.