XXII täiskasvanuhariduse foorum

XXII täiskasvanuhariduse foorum  toimub 26. oktoobril 2018 Tallinnas hotellis Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3).

Foorumi eesmärk on täiskasvanuhariduse valdkonna sisendite saamine loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse aastateks 2020-2035.
Haridus- ja teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade pikaajalist strateegilist planeerimist. Osalejatelt ootame strateegiasse julgeid ideid ja lahendusi, mis suunavad meie tegevust järgmistel kümnenditel.

PÄEVAKAVA

10.30 – 11.00   Registreerumine ja tervituskohv
11.00 – 11.45   Foorumi avasõnad
    Haridus- ja teadusstrateegia aastateks 2020-2035
    Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeerium
    Ülevaade täiskasvanuharidusest – minevik ja olevik
    Terje Haidak, Haridus- ja Teadusministeerium
11.45 – 12.00
 
  Kutse- ja üldkeskhariduse lõpetanute elukestvas õppes
osalemine, Euroopa riikide võrdlus.
    Eve-Liis Roosmaa, Tallinna Ülikool
12.00 – 12.30   Heaolu loov haridus täiskasvanutele
    Marju Lauristin, Tartu Ülikool
12.30 – 13.30   Lõuna
13.30 – 14.10
 
  Last reforms and important measures in adult learning
policy in Slovenia
    Ema Perme, Sloveenia Haridus-, Teadus- ja Spordiministeerium
14.10 – 14.25   Majandusarengut toetav elukestev õpe
    Janno Järve, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ
14.25 – 14.40   Vastutus ja väärtused täiskasvanuõppes
    Toomas Kruusimägi, Tallinna Inglise kolledž
14.40 – 16.10   Lauaarutelud
16.10 – 16.15   Päeva kokkuvõte

 

Foorumit modereerib Harald Lepisk, Victory Trainings OÜ.

Lauaarutelusid juhivad Anneli Kana, Annika Allikas, Ants Kuningas, Anu Harjo, Ena Drenkhan, Hille Ilves, Jelena Lohmatova, Kaido Vestberg, Karin Andre, Mai Timmi, Marika Kaasik ja Tiina Tambaum.
  

Foorumi salvestus SIIN
NB! Kohtade arv on piiratud!

Täiskasvanuhariduse foorumit korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras.

Foorumist teeb otseülekande Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE.

Täiskasvanuhariduse foorum toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames ning on osalejatele tasuta. 

 

Foorumil osaledes palume arvestada sellega, et sündmust pildistatakse ja filmitakse. Foto- ja videomaterjali levitab ETKA Andras ning EPALE.