Kui sul on mure, pool anna ära!

Täiskasvanute gümnaasiumides tegutsevad vabatahtlikud õppijate saadikud, kes toetavad kaasõppijaid.

Kui sul on mure, anna pool ära – õppijate saadik aitab!

Õppijate saadik teab, mis tunne on, kui muresid on palju, aega vähe ja õppimise järg kipub käest kaduma.

Ta …

  • toetab sind õpi- ja koolimuredes;
  • aitab sul hirmudest ja kahtlustest üle saada;
  • räägib enda headest kogemustest;
  • on vahelüli sinu ja õpetaja või nõustaja vahel.

Pöördu õppijate saadiku poole, kui …

  • vajad tuge koolis ja õpiprobleemidega toimetulekuks;
  • vajad nõu, kuidas end kooli ja muu elu vahel jagada;
  • mõtled koolist lahkumisele;
  • alles kaalud, kas tahad õppima tulla.

Võta julgesti ühendust – õppijate saadik on sulle toeks!

Infot õppijate saadiku kohta leiad kooli kodulehelt.

Õppijate saadikute tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.