Koolitajate piirkondlikud töötoad 2023

Täiskasvanute koolitajate piirkondlikud töötoad tegutsevad alates 2015.aastast Tartus, Narvas, Rakveres, Võrus/Põlvas, Kuressaares, Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Haapsalus ja Raplas

Töötubade läbiviimine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Kõik huvilised täiskasvanute koolitajad võivad liituda oma piirkonna töötubade tegevusega.

TARTU

Tartu koolitajate piirkondlikud töötoad toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval. Traditsiooniliselt toimub kokkusaamine Tartu Ülikooli kohvikus.

2023 aasta kokkusaamised:
26.01 “Koolitajate projektide tutvustamine“

02.03 „Sotsiaalne innovatsioon“
30.03 „Koolitaja juhendmaterjali tutvustamine“
27. 04 „Patsiendiõpetus“
25. 05 „Koolitaja säilenõtkus ehk vaimne vastupidavus“
28.09  „Raamat, mida lugesin, aitas kaasa koolitaja profesionaalsusele“
26.10 - teema täpsustub

Kui soovid osaleda, võta ühendust Tartu piirkondlike töötubade eestvedajaga.

Kontakt SIIN

 

NARVA

2023 aastal on plaanis 10 kohtumist.

Ida-Virumaa piirkondlikud töötoad toimuvad Narvas, Tuleviku 7, Vestifex OÜ.

Kui soovid osaleda, võta ühendust Narva piirkondlike töötubade eestvedajaga.

Kontakt SIIN

KURESSAARE

2023 on plaanis 3 kokkusaamist:
Märts  – mikrobioota ja toitumise mõju vaimsele tervisele, Urmas Lehtsalu
18.05  – juhendmaterjali „Koolitaja kompass“  tutvustamine, Sigrid Aruväli
18.10 – koolitajalt koolitajale, meeskonnatöö, Irina Arhipova

Kui soovid osaleda, võta ühendust Kuressaare piirkondlike töötubade eestvedajaga.

Kontakt SIIN

RAKVERE

2023 aasta töötoad:

Veebruar  koolitus Rakvere haiglas, esmaabi võtted ja  AS Rakvere  Haigla juhatuse esimees jagab oma õppimis- ja koolituskogemust.
Veebruar  – kutse taotlemine, taastaotlemine
Märts    - Kohtumine Viru-Nigula vallavanema, Viroli juhatuse esimehe Einar Vallbaumiga ja Viru -Nigula haridus- ja noorsootöö juhi Arvo Paniga
Aprill  - Koolitaja juhendmaterjal "Koolitaja kompass" tutvustus
September  –TÕN tegevuste edendamine maakonnas. KOVide esindajad  TÕN tegevused oktoobris 2023
Oktoober –   Rakvere Loomekeskuse koolitajatega kogemuste jagamine.

Kui soovid osaleda, võta ühendust Rakvere piirkondlike töötubade eestvedajaga.

Kontakt SIIN

VÕRU JA PÕLVA

2023 töötubade läbiviimise ajad:
2. veebruar,
2. märts,
6. aprill,
4. mai,
1. juuni,
5. oktoober.
Teemad tulenevad praktilisest vajadusest ning on seotud: koolitajaskonna professionaliseerumise, omavahelise koostöö, koolituste kvaliteedi arendamise ja elukestvas õppes osalejate arvu suurendamisega. Võimalike teemadena on kavandatud:

  1. Töötukassa kui tellija ja partner;
  2. tutvumine koolitaja juhendmaterjaliga “Koolitaja kompass”;
  3. e-portfoolio koostamine ja selle täiendamine;
  4. erivajadusega õppija;
  5. koolitaja läbipõlemise vältimine;
  6. maakondlikud haridusstrateegiad ja täiskasvanuhariduse osa neis;
  7. Erasmus+ täiskasvanuhariduse projektide tulemustega tutvumine;
  8. teiste maakondade koolitajate klubi tegevus ja üksteiselt õppimine.

Esinejad täpsustuvad jooksvalt.

Võru- ja Põlvamaa koolitajate töötoa koduleht: https://sites.google.com/view/koolitajatevork/avaleht    

Kui soovid osaleda, võta ühendust Võru- ja Põlvamaa piirkondlike töötubade eestvedajaga.

Kontakt SIIN

PÄRNU

2023 on planeeritud 8 kokkusaamist:
6.02
6.03
3.04
8.05
5.06
11.09
2.10
30.10
Teemad selguvad tegevuse käigus.

Pärnumaa koolitajate töötubade tegevusega saad tutvuda siin:    https://sites.google.com/view/parnukoolitajad/
Kui soovid osaleda Pärnu piirkonna täiskasvanute koolitajate piirkondliku võrgustiku loomises, võta ühendust Pärnu piirkondlike töötubade eestvedajaga.

Kontakt SIIN

TALLINN

2023 aastal toimub Tallinna koolitajatel  kohtumised iga kuu viimasel kolmapäeval

Huvi korral võtta ühendust  Tallinna piirkonna töötubade koordinaatoriga  SIIN.

 

VILJANDI

2023 on plaanis  7 kokkusaamist: veebruar, märts, aprill, mai, juuni, september, oktoober.
Aastal 2023 on eesmärk taastada koolitajate regulaarne kokkusaamise harjumus silmast silma.
Teemavaldkondadest on esiplaanil koolitaja: tema tervis, läbipõlemisest hoidumine/taastumine, konkurentsi ja pädevuse hoidmine, täiendkoolituste ja enesearengu planeerimine, koolitaja kutse taotlemine/taastõendamine, koolitaja digipädevuste arendamine, kaasaegsete õpiteooriatega tutvumine nende kasutusele võtmine, koolitatavate erivajadused/ nendega arvestamine ning õpikeskkonna ning -protsessi kohandamine koolituse käigus arvestades konkreetset koolitusgruppi/ ja individuaalselt osalejaid.
27.04 – koolitaja juhendmaterjali tutvustamine.

Kui soovid osaleda, võta ühendust  piirkondlike töötubade eestvedajaga.
Kontakt SIIN

HAAPSALU

2023 on plaanis 4 kohtumist.

Planeerime 4 kohtumist.

I kohtumine on planeeritud 9.veebruariks

Teema: tutvume Linnamäe Arenguseltsi tegemistega, TK kutse taotlemise tähtajad, nõuded - kiirülevaade
Esineja ja kontaktisik: Eve Tamm-Hinno

Liitu Läänemaa täiskasvanute koolitajatega!

Eestvedaja kontaktid SIIN.

RAPLA

2023 aastal toimuvad järgmised töötoad:

17.01. Vestlusõhtu Marianne Mikkoga, Koolituspaik KuumRuum
13.04  Koolitaja juhendmaterjali tutvustamine
Mai  Esineja täpsustub
September Esineja täpsustub

Eestvedaja kontaktid SIIN