TÕN 2019

11. – 18. oktoober 2019

    

11. – 18. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid .

Kui soovid saada rohkem infot oma maakonna TÕNi tegevustest või soovid lisada oma ürituse tegevuskavasse, palun võta ühendust maakonna koordinaatoriga.

TÕN 2019 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

TÕN 2019 kalender

Vabariiklikud üritused:
1. november Täiskasvanud õppijate foorum Tallinnas