Sümpoosionid

 

Seni on toimunud üheksa andragoogika sümpoosionit:

I sümpoosion teemal "Laine tekitamine"
Sümpoosioni viis läbi prof Voldemar Kolga

II sümpoosion teemal "Education versus edutainment"

III sümpoosion teemal "Koolitaja valikud turul, grupis ja iseendas" 
Sümpoosioni viis läbi prof Tõnu Lehtsaar

IV sümpoosion teemal "Täiskasvanute koolitaja – kasvamine, arenemine ja olemine"
Sümpoosioni viis läbi PhD Larissa Jõgi

V sümpoosion teemal "21.sajandi muutused inimestes ja nende õpivõimes" 
Sümpoosioni viis läbi PhD Milvi Tepp

VI sümpoosion teemal "Studium longa vita brevis est" 
Sümpoosioni viisid läbi Eda Anton ja Piret Hion

VII sümpoosion teemal "Õppijad 21.sajandil Suurbritannia näitel"
Sümpoosioni viis läbi Susan J. Bramley

VIII sümpoosion teemal "Kust tulevad minu otsused?" 
Sümpoosioni viis läbi MSc Liina Randmann

IX sümpoosion teemal "Koolitaja väärtused ja eetika 21.sajandil" 
Sümpoosioni viis läbi MSc Anu Virovere

X sümpoosion teemal "Koolitaja rollid eluteatris"
Sümpoosioni viisid läbi Anu Lamp ja Larissa Jõgi