Talvi Märja

 

 

„Õpi, et õpetada! Õpeta, et õppida!”

 

 

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, PhD Talvi Märja (andragoog V (EKR 8)) hakkas täiskasvanuid koolitama 1970. aastate teisel poolel ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi Juhtimissüsteemide Projekteerimise ja Konstrueerimise Büroos. 1986. aastal sai temast Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegune Tallinna Ülikool) andragoogika ja juhtimistöö kateedri juhataja. 1993. aastal anti talle andragoogikaprofessori tiitel ja pärast Riigikogust lahkumist 1999. aastal sai temast emeriitprofessor. Peale koolitamise on Talvi aktiivselt osalenud ka täiskasvanuhariduse valdkonna teadus- ja arendustegevuses ning täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises nii Eestis kui ka Euroopas. ETKA Andras tegevuses osaleb ta alates selle asutamisest 1991. aastal (kuni aastani 2003 oli juhatuse esimees). Viimastel aastatel on ta end pühendanud piirivalve valdkonna juhtide ja õppejõudude koolitamisele Lääne-Balkanil, Ukrainas ja Moldavas ning Kesk-Aasia vabariikides.
Talvi Märja on olnud aktiivne osaleja rohkem kui sajal teaduskonverentsil, avaldanud üle 70 teadusartikli ja/või aruande eesti, vene ja inglise keeles, koostanud raamatud „Educational Leadership and Social Change” (1996, New Delhi), „Jäljed. Meenutusi täiskasvanuhariduse lähiajaloost Eestis” (2000), „Ülesmäge. Täiskasvanud õppijate edulood” (2008) ja „Koolitaja käsiraamat” (2011). On „Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks” (2003) üks autoreid.