Infokiri

 
 ETKA Andrase elektrooniline infokiri ilmub kord kvartalis.
Infokiri võtab kokku möödunud perioodi olulisemad teemad ja annab ülevaate lähiajal saabuvast. Infokirja eesmärk on erinevate osapoolte ja võrgustike liikmete kursis hoidmine täiskasvanuhariduse temaatikaga ja valdkonna arengutega.
 
2020
Infokiri 3/2020 SIIN
Infokiri 2/2020 SIIN
Infokiri 1/2020 SIIN
 
2019
Infokiri 4/2019 SIIN
Infokiri 3/2019 SIIN
Infokiri 2/2019SIIN
Infokiri 1/2019 SIIN
 
 
2018
Infokiri nr 4/2018 SIIN
Infokiri nr 3/2018 SIIN
Infokiri nr 2/2018  SIIN
Infokiri nr 1/2018
  SIIN