Täiskasvanuhariduse maakondlike koostööseminaride kokkuvõtted 2019

Sel kevadel toimusid kõikides maakondades täiskasvanuhariduse koostööseminarid, mille eesmärk oli maakonna täiskasvanuhariduse võrgustike ja osapoolte omavahelise koostöö tõhustamine. Seminaride  käigus anti ülevaade täiskasvanuharidusest riigi ja maakonna tasandil ning arutleti  kohalike omavalitsuste võimaluste üle täiskasvanuõppe edendamisel.

Maakondlike koostööseminaride KOKKUVÕTTED  SIIN.