Täiskasvanud õppijate foorum (TÕF)

Täiskasvanuhariduse foorumi kõrvale tekkis täiskasvanud õppijate liikumine.

Nii nagu NIACE (Täiskasvanuhariduse Instituut) Suurbritannias alustas oma õppijate foorumit tunnustatud õppijate baasil, nii sai alguse ka Eestis esimene täiskavanud õppijate kokkusaamine. Eeskujuks võtsime ja järgisime Inglismaa kogemusi, mis on võimalikuks saanud tänu Grundtvig-4 koostööprojektile „Adult Learners Week in Europe“.

Liikumist koordineerib õppijate tugigrupp, mis koosneb aasta õppijatest alates 1999. aastast.
 
Esimene täiskasvanud õppijate foorum toimus 8. detsembril 2005 Tallinna Keskraamatukogus.
LOE TOIMUNUD TÕF-idest SIIT
 
Foorumi eesmärgiks on anda õppijatele võimalus esitada omapoolseid ettepanekuid ja vahetada kogemusi selle üle, kuidas õppijad ise saaksid täiskasvanuharidust toetada ning tulevikus koostööd teha.
 
VISIOON – hooliv ja õppimise kaudu kestmajääv Eesti ühiskond.

MISSIOON – tutvustada ja kanda edasi elukestva õppimise head kogemust.

ESFi projekti raames viidi ellu kampaania  TERITA

TÕF  toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.