Märka ja tunnusta! Algas täiskasvanuhariduse tunnustuskonkurss!

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

“Kiiresti muutuvas maailmas peame olema valmis ennast pidevalt arendama ja täiendama,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts. “Õppimine aitab tööalaselt edasi jõuda, igapäevaelus paremini toime tulla ja oma elu juhtida soovitud suunas. Meil on hea meel enesetäiendamisega tegelevaid täiskasvanuid taas esile tõsta ja tunnustada.
”Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaator Monica Marfeldt märkis, et täiskasvanuna uute teadmiste ja oskuste omandamine on tänapäeval paljude inimeste igapäevaelu osa ning rõõm on tõdeda, et täiskasvanud Eestis õpivad järjest enam. “Ootame kõiki märkama ja aasta õppija kandidaadiks esitama inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.
”Lisaks tunnustatakse konkursiga õpitegusid, mis aitavad saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed.
Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes toetavad täiskasvanute enesearengut ja panustavad täiskasvanuhariduse valdkonna arengusse.
Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovitakse esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri.

Kandidaate saab esitada 31. maini 2022 Andrase veebilehel.
Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 14. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on üks osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.
Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 21. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu majas toimuval sündmusel.

Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 25. korda ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.
Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga.

Allikas: HTM, 26. aprill 2022 - 7:46
Lisainfo:
Monica Marfeldt
monica@andras.ee 
Kertu Eensaar
kertu@andras.ee