Koostööseminarid „Kas tulevik algab täna?“ 2022

ETKA Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium korraldavad maakondades koostööseminare „Kas tulevik algab täna?“

Sellega jätkab Andras eelnevate aastate traditsiooni tuua kokku maakondade täiskasvanuhariduse erinevad osapooled.
Seminaride eesmärk on kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöövõimaluste arutelu. 
Koostööseminaride  käigus antakse ülevaade maakonna täiskasvanuhariduse olukorrast ja sellest lähtuvatest väljakutsetest. Haritud täiskasvanu loob väärtust kogukonnale, tööandjale ja ühiskonnale. Investeering haridusse pole mitte kulu, vaid on pikas perspektiivis tulu, mis laekub tagasi maksudena ja tagab kogukonna jätkusuutlikkuse.
2021. aastal toimusid Võrumaa ja Jõgevamaa koostööseminar ja Järvamaa ja Raplamaa koostööseminar.
Koostööseminari modereerib Anna Karolin, TNS EMOR
2022
20.jaanuaril toimub Saare, Hiiu- ja Läänemaa koostööseminar.
27.jaanuaril toimub Viljandi- ja Pärnumaa koostööseminar.

Täiendav info: 
Kertu Eensaar, 621 1671, 529 9576