Ela õppimise tarvis, õpi elamise tarvis!

vanasõna

Elukestva õppe puud

Elukestva õppe puude istutamine on 2021. aastal 30. tegutsemisaastat tähistanud Andrases kena traditsioon. Aasta jooksul on Andrase liikmed, võrgustikud ja koostööpartnerid istutanud üle Eesti kõigis maakondades oma elukestva õppe puu, millega väärtustame õppimist kogu elukaare vältel. Loe lähemalt.....

Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine

Alates 2016. aastast viib ETKA Andras Haridus- ja Teadusministeeriumi partnerina ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

loe edasi

AGENDA

Alates märtsist 2013 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava".

AGENDA on Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonna tegevuskava, mille eesmärgiks on suurendada täiskasvanute võimalusi elukestvas õppes osalemiseks.

Sihtgrupp: madala haridustasemega (ilma keskhariduseta või ilma kvalifikatsioonita ja vananenud oskustega) täiskasvanud.

Eesmärk: õppijate arvu suurendamine ja täiskasvanud elanikkonna põhioskuste parandamine.

AGENDA 2024-2025AGENDA 2022-2023AGENDA 2020-2021AGENDA 2017 - 2019AGENDA 2015-2017AGENDA 2014-2015AGENDA 2012-2014

loe edasi

Kunagi pole hilja õppida...

vaata veel videosid