Ahjumeistrilt on nüüd põhjust küsida kutsetunnistust

 

Esmakordselt Eestis saavad pottsepad ja pottsepp-restauraatorid taotleda ametlikku kutsetunnistust, üheksal meistril on see tänaseks ka tehtud.
Agne Narusk

Esimese päris ametliku pottseppade kutseeksami tegid 14 meistrit 24. augustil. Neist üheksa said positiivse tulemuse, ülejäänud peavad veel õppima ja uuesti eksamile tulema. 

Üheksast tublist mehest kahel on varsti kundedele ette näidata pottsepa I taseme kutsetunnistus, ülejäänutel pottsepa II tase. 16. septembril antakse need meistri- tele pidulikult kätte. „Enim valmistas taotlejatele raskusi eksami teooria osa, eriti küsimused, mis puudutasid tuleohutuse norme käsitlevaid standardeid,“ ütles Sigrid-Ester Tani MTÜ-st Eesti Pottsepad.„Kindlasti oli ka vigu, mis lipsasid sisse just eksaminärvi tõttu. Pole ju paljud neist meestest ammu pidanud eksamil käima.“ Tani lisas, et samas on kutse andja teadlik sellest, et antud valdkonnas ei ole hetkel ka head ühtset ettevalmistavat koolitust ning selle väljatöötamine alles käib.


Kaks aastat tagasi pärjati MTÜ Eesti Pottsepad aasta koolitussõbraliku
organisatsiooni tiitliga. Paremal MTÜ asutajaliige ja pottseppade
hinnatud koolitaja Koit Koppel.

„Esimene kutseeksam on omamoodi tähis pottsepakutse arenguloos,” märkis Tani. „Uus etapp aitab kaasa tööalaste oskuste hindamisele ja tunnustamisele sõltumata sellest, kus ja kuidas on amet selgeks õpitud. Ühtlasi on kutsetunnistus kindel kvaliteedimärk nii selle väga nõutud oskustöö tellijale kui ka teenuse pakkujale.”

Septembris toimuvad pottsepa I ja II kutsetaseme eksamid, novembris saavad kutseeksamit sooritada pottsepa III taset ja pottsepp-restauraatori kutset taotlevad huvilised. Üldse registreeris esimestele eksamitele end 17 kutse taotlejat, ütles Tani. Väga suur huvi on olnud Tallinna ja Tartu infopäevade vastu: seda, kas ja kuidas kutset taotleda, käis esimestel infopäevadel kuulamas ligi 70 inimest, valdavalt tegevpottsepad.

Esimesele kutseeksamile eelnes pikk ettevalmistustöö. Kutsekomisjon koostas pottseppadele kutse andmise korra ja töötas välja hindamiskriteeriumid. MTÜ-l Eesti Pottsepad on vastavalt ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu otsusele 15. detsembrist 2010 kutse andja õigused. Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Eestis Kutsekoda.

Kogu kutse andmisega seotud info, eksamimaterjal, hindamiskriteeriumid, registreerimiseks vajalikud dokumendid jms on kirjas Eesti Pottseppade kodulehel www.pottsepad.ee.

Vaata ka: www.kutsekoda.ee