6. meistriklass

 

30. novembril 2012 toimus Tartus meistriklass kutsega koolitajatele.

Seekordse meistriklassi teema oli “Koolitajaks olemise tee”.
Meistriklassi viis läbi Terje Paes (andragoog IV, karjäärinõustaja V).
Koos Terje Paesiga osalesid meistriklassi ettevalmistamisel ja töötubade läbiviimisel Marika Kaasik (andragoog IV), Ene Raid (andragoog III) ja Ruth Türk (andragoog III).

 

Terje Paesil on koolitaja ja noorte ning täiskasvanute karjäärinõustaja kogemused 1999. aastast. Alates 2007. tegutseb eraettevõtjana - Tercare OÜ juhataja. 
Terje Paes on algatanud karjääriplaneerimis ja -nõustamisalaseid suurprojekte, töötanud välja nõustajate koolitusprogramme ja õppekavasid ning metoodilisi- ja infomaterjale; osalenud eksperdina põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste karjääriõpetuse õpetajaraamatute koostamisel  ja toimetamisel.
Olulisemad koostööpartnerid: Sinu Koolituspartner OÜ, ETKA Andras, SA Innove, Karjääriteenuste Teabekeskus, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed”, SA Maarja Küla, omavalitsusüksused jt.
Peamised sihtrühmad koolitustel on olnud töötud ja töötavad täiskasvanud, noored, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pedagoogid, vanemaealised ja erivajadustega inimesed.