1.novembril toimub täiskasvanuhariduse tänusündmus, kus tunnustatakse täiskasvanud õppijaid ja õpitegusid,

1.novembril toimub Tallinnas Sisekaitseakadeemias täiskasvanuhariduse tänusündmus, kus tunnustatakse täiskasvanud õppijaid. Tänusündmusel kuulutatakse välja täiskasvanud aasta õppija 2019 ja õpiteod 2019.

Tunnustusi annavad üle haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin, haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras juhatuse esimees Ene Käpp.

2019. aastal esitati üle Eesti tunnustamiseks 116 kandidaati aasta õppija tiitlile ja 79 õpitegu.  Täiskasvanuhariduse tänusündmus on osa täiskasvanud õppija nädala üritustest.

Täiskasvanud õppija nädal toimus sel aastal 11-18. oktoobrini ja sel ajal oli fookuses õppimine ning enesetäiendamine kogu elu jooksul. Üle Eesti toimus täiskasvanud õppija nädala vältel arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi.

Kõikides maakondades toimus maakondlike esinumbrite valimine ning tunnustamine, kelle seast valiti välja aasta tublimad tegijad riiklikul tasemel.

Käimas on ka täiskasvanuhariduse teavituskampaania, mis kutsub täiskasvanuid õppima midagi uut. Kampaania ja õppimisvõimalustega saab tutvuda www.jällekooli.ee