Ela õppimise tarvis, õpi elamise tarvis!

vanasõna

Elukestva õppe puud

Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine

Alates 2016. aastast viib ETKA Andras Haridus- ja Teadusministeeriumi partnerina ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

loe edasi

AGENDA

Alates märtsist 2013 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava".

AGENDA on Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonna tegevuskava aastateks 2012–2020, mille eesmärgiks on suurendada täiskasvanute võimalusi elukestvas õppes osalemiseks.

Sihtgrupp: madala haridustasemega (ilma keskhariduseta või ilma kvalifikatsioonita ja vananenud oskustega) täiskasvanud.

Eesmärk: õppijate arvu suurendamine ja täiskasvanud elanikkonna põhioskuste parandamine.

AGENDA 2020-2021AGENDA 2017 - 2019AGENDA 2015-2017AGENDA 2014-2015AGENDA 2012-2014

loe edasi

Kunagi pole hilja õppida...

vaata veel videosid