Küsimused, mida tööintervjuul ei tohi esitada

 

Tööintervjuul ei pea sugugi vastama igale küsimusele, mis vastaspool esitab. Kindlasti ei sõltu töötulemused sellest, milline on kandideerija perekonnaseis, rahvus või usk. Allpool on küsimused, millele vastamisest võib viisakalt keelduda, aga ei pea. 
•• Mis rahvusest te olete?
•• Milline on teie emakeel?
•• Millised on teie usulised veendumused?
•• Kui vana te olete?
•• Kas olete abielus, on teil lapsi?
•• Milliseid haigusi põete, on teil mõni puue?
•• Kui palju te kaalute?
•• Kas suitsetate, tarvitate alkoholi?

Diskrimineerimine tähendab inimeste eristamist nende kvalifikatsiooni või võimete seisukohast ebaoluliste tunnuste alusel. Diskrimineerimine on näiteks olukord, kui vähemusi välditakse töölevõtmisel ka siis, kui nende kvalifikatsioon on teistega võrdne. On võimalik ka positiivne diskrimineerimine – olukord, kus eelistatakse teatud isikutunnuseid, mis ei ole otseselt võimekusega seotud (näiteks valitakse sekretär välimuse järgi).

Allikas: portaal HR World, refereeris www.varbaja.ee

NÄITAJA 
25 387 
inimest osales 2009. aastal tööalase koolituse kursus(t)el mõnes Eesti kutseõppeasutuses. Võrdluseks olgu toodud, et aastal 2004 oli kursuslasi vaid 8987.

Allikas: haridus- ja teadusministeerium