E-õppe võimalusi tuleb järjest juurde

 

MÕNED NÄITED OLEMASOLEVAST:

• Tartu ülikoolil on 23 täiendusõppeprogrammi, mis on täielikult veebipõhisel õppel. Nii on võimalik kodust lahkumata või tööl lõunapausi ajal õppida igapäevase asjaajamise korrektset eesti keelt, inimese arengut, täiendada end e-õppe valdkonnas näiteks kursustega Õppevideote loomine, Mängud e-õppes, Hindamine ja tagasiside e-õppes jpt. Lisaks on olemas veel 31 täiendusõppeprogrammi, milles on õpe osaliselt veebipõhine.

Vaata lähemalt: www.tk.ut.ee/eope või küsi tel 737 5560.

• Tallinna tehnikaülikooli eelõpe pakub kolme e-kursust abiturientidele: ettevalmis- tus matemaatika riigieksamiks, kirjandiks ning inglise keele riigieksamiks.

Kuidas see toimib? Ülesanded ilmuvad õpilase ette õpetaja esituse kaudu nii helis kui ka pildis. Matemaatikakursuse kokkusaamised kantakse üle videoülekandega. Kes kohale tulla ei saa, vaatavad tundi kodus. Inglise keele ja kirjandiõpetuse videoülekanne on ainult esimesest loengust. Õpetaja suhtleb õpilastega kokkulepitud ajal Skype’i vahendusel. Õpetajaga saab suhelda ka telefonitsi, e-kirja teel, foorumis.

Vaata lähemalt: www.ttu.ee/eelope/kursused/e-ope või küsi tel 620 3472

• Tallinna ülikool pakub e-kursusi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes. Ainuüksi ajalooinstituudis on 25 aktiivset e-kursust, suurem osa neist bakalaureuseastmes. Humanitaarinstituudis 15, germaani-romaani keelte ja kultuuride instituudis 12, informaatikainstituudis 26 jne.

TLÜ avatud ülikooli e-õppe keskus tegeleb e-õppe tehniliste lahendustega ja õppejõudude nõustamise ning koolitamisega nii e-õppe keskkondade, e-kursuste ülesehitamise, e-kursuste õppematerjalide koostamise kui ka videokonverentsi tehnoloogia ja -metoodika ning õppevideote küsimustes. 
Vaata lähemalt: http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=3121 või küsi tel 640 9281.

Agne Narusk