Eesti e-õpe

 

Eesti e-õppe edendamise taga on e-Õppe Arenduskeskus, mis loodi eraldiseisva struktuuriüksusena Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) koosseisus nelja aasta eest. Arenduskeskus koordineerib kahte konsortsiumi: Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli.

E-Õppe Arenduskeskus korraldab sügiseti infoseminare, kus tutvustatakse uusi trende ja kevadeti suuremat sorti konverentse, kuhu kogunevad e-õppest vaimustunud inimesed üle Eesti.

Õpetajate koolitamisele lähenetakse süsteemselt: õpe jaotub algajate, edasijõudnute ja spetsialistide tasemeks. Lisaks annab asutus välja uudiskirja ja tegeleb haridustehnoloogide koolitamisega. Viimased on siis inimesed, kes valdavad tehnilisi vahendeid ning oskavad neid pedagoogikaga siduda.

Anne Villemsi sõnul on Eesti tänu e-Õppe Arenduskeskuse tegevusele Ida-Euroopas ja Euroopa Liidus väga heal positsioonil. Eestis on üle 9000 kursuse, kus tavaõpe on kombineeritud e-õppega.

Juhtivad riigid e-õppes on aga Kanada, kus selle vajaduse on tinginud riigi põhjaosa hõreasustusega provintsid, Austraalia, kus kolme suurima sissetulekuallika seas on ka koolituste müümine naaberriikidele, Suurbritannia ja USA.

Kaire Talviste