Sädemed lendavad keevitades ja koolitades

 


          Heinar Einla

Aasta koolitaja Heinar Einla (53) on Rak- vere ametikoolis õpetanud metallieriala ja keevitamist kaheksa aastat. Kogenud kutse-õpetaja jagab oma oskusi ja teadmisi põhi- kooli lõpetajatele, kogenud keevitajatele, töötutele. „Ärge kartke ennast koolitada,” on tema sõnum. Ta lisab, et õpetada saab siiski ainult neid, kes ise õppida tahavad.

Raivo Murde

Keevitaja ametil on aasta koolitaja hinnangul tulevikku, tööd leiab sel erialal nii Eestis kui ka välismaal, nüüd ja edaspidi. Majandus on taas kosumas, paljud ekspordile suunatud ettevõtted vajavad häid keevitajaid. Kuid et konkurentsis pü- sida, tuleb keevitajatel oma kvalifikatsiooni tõsta.

Õppijatest Einla sõnul puudust ei ole, kõik kursused on täis. „Kui tööd ka hetkel pole, siis on paras aeg õppida,” nentis ta. Tema sõnul osalevad töötutele suunatud keevituseriala koolitustel paljuski just need inimesed, kes on seda tööd varem teinud, kuid kel pole vastavat kutsetunnistust ja kvalifikatsiooni. Aga on ka neid, kes tulevad õppima täiesti uut eriala. Igal aastal käivad kümned keevitajad tema juures ka täienduskursustel, et saada eurosertifikaati, mis on kutsetunnistus ja eeldus töötamaks sel erialal välismaal.

EPA (nüüd maaülikool - toim.) inseneri-mehaaniku haridusega Einla on koolitajaks kasvanud erialase töö kaudu inseneri ja keskastme juhina. Ta on end pidevalt täiendanud nii Eestis, Saksamaal, Belgias kui ka Soomes. Järgmise aasta kevadeks loodab ta ära teha keevitusinseneri kvalifikatsiooni, neid kursusi korraldab Eestis Saksamaa keevitusühing. Kõrgema astme keevitusspetsialistiks, -tehnikuks ja -inseneriks pole võimalik praegu veel eesti keeles õppida. „Eestis pole kõrgemal tasemel keevitaja haridust kunagi antud ning kõik õppematerjalid on enamasti kas vene või saksa  keeles,” tõdes ta.

Kaheksa koolitajana tegutsetud aasta jooksul on metalli- ja keevitamise erialal palju muutunud. Näiteks on standardid viidud vastavusse euronõuetega, muutunud on kogu dokumentatsioon ja materjalide tähistused. Ka seadmed lähevad iga aastaga oluliselt keerulisemaks ning täienevad just elektroonika osas. „Et oma valdkonnas edukas olla, peab keevitaja iga aasta end täiendama ning uusi oskusi omandama,” pani Einla oma ametivendadele südamele.