Kõige tähtsam on õppija. Tema lugu lükkab liikuma ka teised

 

Esimest korda võis üks tubli eesti inimene uhkustada aasta õppija tiitli- ga1999. aastal. Sellest peale elavnevad hiljemalt juuni alguses kõik need, kes mingil moel on seotud õppimisega täiskasvanueas – siis on tagumine aeg esitada kandidaadid aasta õppija, koolitaja, koolitus- sõbralikuma organisatsiooni ja omavalitsuse tiitlile. Sel aastal – 11 aas- tat hiljem, esitati üle Eesti neljas kategoorias kokku 193 nominenti.

Agne Narusk


ETKA Andras juhatuse    
esimees Ene Käpp   

Kes meist ei tahaks, et teda tähele pandaks ja tunnustataks – see on väga inimlik, ütleb ETKA Andras juhatuse esimees ja TLÜ avatud ülikooli täiendõppekeskuse juhataja Ene Käpp. See ongi esmane selgitus küsimusele, miks juba 11 aastat kõike seda – nelja täiskasvanuid ja õppimist siduva tiitli jagamist ette võetakse. Teemasse süüvides tule-vad ilmsiks tahud, mis panevad küsima: kas me üldse teaksime, mis on täiskasvanuharidus, kui poleks iga-aastast täiskasvanud õppija nädalat, tiitlite väljaandmist ning hingeminevaid ja õpetlikke lugusid lihtsatest eesti inimestest? 

„Julgen öelda, et selles vallas on suur töö ära tehtud,“ tunnistab Ene Käpp. „Esimesel aastal nägime kurja vaeva, et kolmele tiitlile nominente leida. Nüüd on valik auväärne, maakondades teatakse, millega tegu ja tublide inimeste lugudest pole puudust.“ Kolmele tiitlile seepärast, et koolitussõbralikuma orga- nisatsiooni tiitel lisandus 2003. aastal.

Täiskasvanuhariduse keskmes on siiski õppija, möönab Ene Käpp. „Õppija hoiakud ja harjumused on need, mis tema õpinguid kujundavad. Koolitaja ülesanne on teda toetada. Nende positiivsete lugude kaudu väärtustame täiskasvanuharidust laiemalt.“ Aastal 2010 teab seda koolilapski, et õppimine ei lõpe mitte kunagi – õpivad ema, isa, vanaema, vanaonu – see ongi elukestev õpe oma mitme erineva tahuga.

Neli tähtsat tiitlit
Lühidalt lahti seletatuna käib kogu asi nii: igal aastal saab juunikuu teise nädalani esitada oma kandidaate aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikuma omavalitsuse ja aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitlile, kas ühele või kõigile. Oma „nimed“ võib üles seada omavalitsus, asutus-ettevõte, MTÜ, sõpruskond, üksikisik jne. Alahinnata ei maksa lühitutvustuse kirjutamist inimese kohta, kes esitaja arvates on ühe või teise tiitli vääriline. Kuidas ja kuhu nimed esitada, on üksikasjalikult kirjas ETKA Andras koduleheküljel www.andras.ee. Korraldajad soovitavad eelnevalt reglemendiga põhjalikult tutvuda. Samas on võimalik kohe oma kandidaat ka esitada või printida välja vajalik paber, et see hiljem täidetuna posti panna.  

Tiitliga tunnustatud kuulutatakse välja igal aastal oktoobris, täiskasvanud õppija nädala raames (TÕN). Enne veel valitakse aasta õppija, aasta koolitaja jt maakondades.

„Valikut teha on äärmiselt keeruline, see on kogu protsessi raskeim osa,“ ütleb Ene Käpp. „Kõik on tublid, ei ole õige öelda, et keegi on kellestki parem. Nii tulebki tunnustamisesse suhtuda – see on tähelepanuavaldus, mitte pingerea koostamine. Samas ei taha me tiitleid devalveerida, andes neid välja rohkem kui ühe.“

Sel aastal anti neljale tiitlile lisaks välja kolm eripreemiat: koolitajale, õppijale ning organisatsioonile. Aasta õppijaks nimetati Egon Erkmann, eripreemia läks Agor Tettermannile. Asta koolitaja 2010 on Heinar Einla, eripreemiaga tunnustati Jaanus Järvat. Aasta koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitli noppis Kohila vald Raplamaal, koolitussõbralikumaks organisatsiooniks nimetati MTÜ Vastse-Kuuste Naisteklubi Kolmapäev Põlvamaalt. Eripreemia sai Sillamäe linna keskraamatukogu Ida-Virumaalt. Nende lood rulluvad lahti  Õpitrepi järgmistel lehekülgedel.

Tunnustamiseks esitatud edulugusid, mille alusel tiitliomanikud valiti, 
saab lugeda SIIT ning nende videolugusid saab vaadata SIIT
Kui pärast seda ei teki kihku õppida, tuleb lugeda veel kord.