Mitteformaalne haridus

 

Mitteformaalse haridusega puutub inimene enamasti kokku vabahariduslikel koolitustel.

Vabahariduslikul koolitusel on inimesel võimalik õppida täpselt seda, mille vastu ta huvi tunneb. Kursuste läbimine ei anna enamasti kvalifikatsiooni, nende lõppedes ei saa uute teadmiste-oskuste olemasolu kinnitavat tunnistust.

Vabahariduslikku koolitust pakuvad vabahariduslikud koolituskeskused, rahvaülikoolid, kultuurikeskused ja paljud teisedki. Populaarsemad kursused on ikka olnud kunsti- ja kultuurikursused, keelekursused ja majandus- ning arvuti- õppe kursused. Eesti vabahariduskoolide nimekiri on väljas haridus- ja teadus- ministeeriumi kodulehel www.hm.ee täiskasvanuhariduse viite all.

Enamasti peab vabaharidusliku koolituse eest ise maksma. Kuid mitme programmi raames on teatud kursustel võimalik osaleda ka tasuta, lisaks eeltoodud rahvusvahelisele Grundtvigi õpiringidele siinsamas Eestiski. Vabaharidusliidu kodulehelt tasub üles otsida tasuta kursuste nimekiri: www.vabaharidus.ee (tel 677 6293), neid pakutakse programmi „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” raames. 

Allikas: haridus- ja teadusministeerium
Agne Narusk