Ettevõtjaks töötukassa kaudu

 

•• Jaanuarist septembrini on töötukassa ettevõtlustoetuse väljastanud 534 inimesele. Sama perioodi jooksul on ettevõtluskoolitusega alustanud 614 inimest.

•• Võrdluseks: terve 2009. aasta jooksul alustas koolitusega 1262 ja 2008. aastal 352 inimest.

•• Äsja lõppes ettevõtluskoolituse tellimise hange. Edukaks pakkujaks osutusid kolm koolitajat: Reiting PR OÜ, Saaremaa Õppekeskus MTÜ ja Sinu Koolituspartner OÜ.

•• Sel aastal on töötukassa tellinud ettevõtluskoolitust 4 257 566 krooni eest, möödunud aastal 9 302 918 krooni eest. Järgmise aasta koolituse eelarve on kinnitamisel.

•• Ettevõtluse alustamise toetus on töötule antav rahaline abi (praegu kuni 70 000 krooni), mille eesmärk on töötu motiveerimine ettevõtlusega alustamisel.

•• Õigus ettevõtluse alustamise toetust saada on töötukassas arvele võetud töötul, kes on vähemalt 18-aastane ja kes on läbinud ettevõtluskoolituse või kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või kellel on ettevõtluskogemus. 

•• Ettevõtluse toetuseks mõeldud summa on sel aastal üle 52 miljoni krooni ja tõenäoliselt jagub sellest 800 inimese toetuseks.

•• 2009. aastal anti töötukassas ettevõtlustoetust 495 inimesele ja 2008. aastal 162 inimesele.

•• Teavet kutseõppeasutustes ja koolituskeskustes pakutavate ettevõtluskoolituste kohta leiab interneti aadressilt www.rajaleidja.ee

Töötukassa tasuta infotelefon üle Eesti on 15501, kodulehekülg www.tootukassa.ee

Signe Kalberg