Töötu vajab ettevõtluse vallas põhjalikku koolitust

 

Kui 15 aastat tagasi olid ettevõtluskoolitused üsna haruldased ning enamasti tuli nende eest välja käia kopsakas rahasumma, siis nüüdseks pakuvad tasuta koolitusi mittetulundusühingud, õppeasutused, isegi erakoolitajad. Mõned näited, kust ja kuidas hangivad teadmisi Eesti tulevased ettevõtjad.

Signe Kalberg

Tasuta ettevõtluskoolitus ei õpeta mitte ainult vettpidavat äriplaani kirjutama, vaid selle abil saab selge pildi ka oma eeldustest ettevõtjana läbi lüüa.


  Ettevõtluskoolitusel saab kätte
  suuna ja kõige põhilisemad
  teadmised, mille najal 
   ise edasi minna. 
  Foto: Julia Maria Linna

Töötukassa teenusejuhi Karin Andre sõnul on töötute huvi ettevõtluskooli- tuse vastu suur. „26. oktoobri seisu- ga vajaks ettevõtluskoolitust 724 töötuna arvel olevat inimest. Enne koolituse algust korraldame potentsiaalsetele koolitatavatele infopäeva. Eesmärk on valida soovi- jate seast välja need inimesed, kes peale koolituse läbimist on valmis ka ettevõtjana tegutsema,” selgitas Andre. „Tutvustame ettevõtja- na tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja omadusi, koolituse sisu, õppetöö korraldust, eesmärki. On neid, kes ütlevad kohe, et nad ikkagi ei ole ettevõtjaks saamiseks valmis ja pigem otsivad edasi tööd töövõtjana.”

Kõige tähtsamad ongi teenusejuhi sõnul valmisolek ettevõtjaks hakata ja hea äriidee.

Töötukassas arvel olijatele
BCS Koolitus alustas ettevõtlusprojektiga Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel tänavu kevadel. „Töötute hulgas on palju neid, kes sooviksid alustada tegutsemist ettevõtjana, kuid kellel puuduvad selleks oskused ja kogemused,” selgitas projektijuht Signe Teder. „Võimaldame neil läbida 160-tunnise ettevõtlusekoolituse, aitame äriplaani koostamisel, toetame ettevõtlusalase nõustamisega.” Sel koolitusel antakse ülevaade ettevõtluskeskkonnast, ettevõtlusega alustamiseks vajalikest konkreetsetest sammudest, raamatupidamise alustest ja finantside planeerimisest, õpetatakse analüüsima turu olukorda ja oma äriideed selle taustal, antakse suhtlemis- ja muid oskusi tööks inimestega, samuti teadmisi moodsate IT-vahendite ja -võimaluste (sh e-turundus, e-teenused jms) kasutamise kohta.

„Kuna tegemist on täiskasvanute täienduskoolitusega, kus osalejad on väga erinevate kogemuste ja oskustega, siis igaüks hindab eriti teadmisi just selles vallas, milles ta end tugevana ei tunne. Koolituse jooksul koostab iga osaleja äriplaani ja kuna töötukassa aktsepteerib ettevõtluse alustamise toetuse andmisel ka meie ettevõtluskoolitust, siis saab soovi korral iga lõpetanu taotleda oma äriplaani alusel ka töötukassast seda toetust,” sõnas Teder. Huvi koolituse vastu on suur – soovijaid ettevõtluskoolitusele on ligi kaks korda nii palju, kui BCS Koolitus saab õppima võtta.

Teder ütles, et taolist ettevõtlusprojekti viib koolitusfirma ellu esimest korda. Nüüdseks on selle raames ettevõtluskoolituse lõpetanud 80 inimest. Üldse saab 2012. aastani koolituse läbida kokku 600 Tallinna, Harju- ja Raplamaa ametlikult töötuna arvel olevat inimest. Mitmed ettevõtluskoolituse läbinud on nüüdseks juba asutanud oma firma (sh. saanud ka töötukassast ettevõtluse alustamise toetust) ja tegutsevad nüüd näiteks disaini, haljastuse ja maastikukujunduse, toitlustamise jm. valdkonnas.

Nelja maakonna naistele
Sinu Koolituspartner OÜ viib 2012. aasta novembrini läbi naiste ettevõtluskoolitusi Järvamaal, Raplamaal, Pärnumaal ja Kagu-Eestis. Mõte on koondada lähipiirkondadest kokku töötud naised ning parandada nende teadmisi ettevõtlusest, suurendada motivatsiooni, eneseusaldust ja koostöövalmidust ettevõtlusklubide kaudu. Koolitusel osalemine on tasuta, sõidukulud kodust koolituskohta ja tagasi hüvitatakse.

Projektijuht Triin Normann ütles, et koolitusega alustati Paidest, kus huvi on olnud tohutu. Grupp sai poole suurem, kui peaks olema, ning kümnele naisele tuli lausa ära öelda. Raplas alustatakse veebruaris, teised maakonnad tulevad järele kevadel ja uue aasta teises pooles.

Normanni sõnul kirjutas koolitusfirma selle projekti naistele põhjusel, et koolitajatele tundus, nagu vajaks naised pisut erilisemat lähenemist kui mehed. „Gruppides, kus on naised ja mehed, jäävad naised ehk pisut tagaplaanile, kuna ettevõtlus tundub kuidagi maskuliinne ja mehelik ala,” selgitas ta. „Naised on rohkem selliste käsitöö ja muude pehmete ja vähetulutoovate ettevõtmistega seotud. Et mina ja mu äripartner alustasime kunagi samast punktist, kust paljud teised töötud – koondamisteade käes ja uut tööd ei ole –, siis on teema meile eriti südamelähedane. Koolitusel oleme pannud suurt rõhku motiveerimisele ja julgustamisele, mida sageli just naistel vajaka jääb.”

Siingi on koolituste eesmärk õpetada alustavale ettevõtjale vettpidava äriplaani koostamist. Koolitused kestavad umbes 120 tundi, sellest on aga Triin Normanni sõnul vähe, et n.-ö. päris ettevõtjaid koolitada. Pealegi ilmnevad kitsaskohad alles praktilise töö käigus. Seega on naisteprojektis ette nähtud mentorlus kaheksa kuud pärast koolituse lõppemist, et kõik, kellel on veel küsimusi ja tekkinud probleeme, saaksid abi. Ka vahepeal kaduma läinud julgust saab mentorluse kaudu taastada.

Töötukassa annab ettevõtlusega alustamise toetust siiski laekunud äriplaanide alusel, mitte pelgalt koolituse läbimise põhjal. Seega on iga töötu enda teha, kas ta toetust saab või mitte. „Oleme seda ka püüdnud oma koolitusel osalejatele südamele panna – mütsiga lööma minna pole mõtet. Tavaliselt saadavad osalejad oma äriplaani esmalt meile üle vaadata, alles siis esitavad töötukassale,” ütles Normann. Ta möönis, et igast inimesest siiski ettevõtjat ei saa – see lihtsalt on nii. Ka osa koolituse läbinutest on mõistnud, et ettevõtlus pole siiski nende jaoks – kas jääb puudu stabiilsusest, kindlusest, vastutus on liiga suur vms.

E-koolitus Kagu-Eesti töötutele
MTÜ Partnerlus koolitab interneti vahendusel tasuta Kagu-Eesti töötuid, kes samuti soovivad ettevõtlusega algust teha.

„Esimeste gruppide kokkusaamine oli paras piin. Ilmselt olime teabe edastamiseks valinud vale kanali,” rääkis projektijuht Astrid Org. „Hiljem moodustasime veel kaks täiendavat koolitusgruppi Põlvas ja Võrus. Võib öelda, et huvi koolituse vastu oli olemas ja piisav. Erandiks jäi Valga, kus me lisagruppi ei avanud. Sealsed grupid olid ka kõige väiksemad ja „tuunitud” mõne võrumaalasega.”

„Üks omapära oli meie koolitusgruppidel küll, selline, millele ei oska seletust anda. Nimelt olid kõige agaramad koolitustele registreerujad naised vanuses 40+ ja noored mehed vanuses 20+, teoreetiliselt võiksid olla emad ja pojad. Ühes grupis olidki ema ja poeg koos,” jätkas ta.

Teadmised üksi inimesest ettevõtjat ei tee. Aga koolitus aitab endas selgusele jõuda, kas ja kui palju on temas ettevõtjat ning milliseid riske on ta seoses ettevõtlusega valmis vastu võtma või siis mitte võtma. Just see, mida peab silmas ka töötukassa, kui ettevõtjaks pürgijatele esimese teabetunni korraldab. Kui palju on viie aasta pärast elus masu ajal loodud ettevõtteid, saame teada alles siis – viie aasta pärast. Siis on huvitav uurida sedagi, kust nad said oma esimesed teadmised ettevõtlusest, millise koolitaja „kasvandikud” on teistest elujõulisemad.