Ühe lausega:

 

•• Noorte meistrite kutsevõistluse stardipauk kõlab 4. detsembril
4. ja 5. detsembril toimub Eestis ühendatud kutsevõistlus "Noor Meister 2009", mõõtu võtavad mehhatroonikud, arvutiteenindajad, iluteenindajad, floristid, pagarid, kondiitrid, elektrikud, plaatijad, viimistlejad, juuksurid. Võistlus toimub Tallinnas noorte infomessil "Teeviit 2009".

Rohkem infot: www.estoskills.ee Samal aadressil asub ka ürituse reklaamfilm.

•• Tarbijakoolituse portaal Dolceta ootab lugejaid
Õppematerjal koosneb sissejuhatavatest artiklitest ning tunnikavade ja õppe-vahendite näidetest. Portaal haarab nelja põhilist valdkonda: rahakasutus, tervis ja turvalisus, vastutustundlik tarbimine, teenuste kasutamine.

Vaata: http://www.dolceta.eu/eesti/Mod4/

•• Ilmus uus ajakiri kutseõpetajatele
TLÜ kutsepedagoogika osakonnas alustati kutseõpetajate koolitust ja kutsepeda-googikat käsitleva eestikeelse ajakirja "Elukestev õpe – õppimise kutse" välja-andmist.

Loe ajakirja: www.kutsepedagoogika.eu

•• Eesti keele instituut esitles Eesti keele seletavat sõnaraamatut
Kuueköitelises sõnaraamatus on ligi 150 000 märksõna, raamatud toimetatakse ka eesti keele õpetuskeskustesse välismaal.

•• Euroopa täiskasvanuhariduse programmi Grundtvig taotlustähtajad:
täienduskoolituse toetused (kursused, õppevisiidid, töövari, praktika Euroopas) täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatele – 15. jaanuar, 30. aprill, 15. september; täiskasvanukoolitaja praktika Euroopas –31. märts; õpikoostöö-projektid ja rahvusvaheliste õpiringide korraldamise projektid – 19. veebruar; eakate (50+) vabatahtliku teenistuse projektid – 31. märts.

Lähem info: www.archimedes.ee/grundtvig, tel 696 2433

Uuri tasuta õppimise võimalusi:

• vabahariduslikes koolituskeskustes: www.vabaharidus.ee
Tel
: 677 6299 või 677 6297

• kutsekoolides: www.hm.ee/tasutakursused

Tel: 735 0242 või 735 0243