Idee: jätad kooli pooleli, maksad seni õpitu kinni

 

Kui tudengid lähevad ülikoolist ära, kuna neile makstakse ettevõtetes kõrget palka, teeme siis hariduse poolelijätmise tasuliseks, ütles infotehnoloogia ja telekommu- nikatsiooni liidu president Taavi Kotka. Selle abil saaks vähendada nende üliõpilas- te hulka, kes jätavad kõrgkoolis õpingud pooleli, põhjendas Kotka konverentsil „Visioonist lahendusteni„ esinedes, kirjutas Äripäev.

Samuti konverentsil ettekande pidanud Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare kommenteeris, et esitletud idee vääriks arutamist. Samas kahtles ta võimaluses sellist mõtet ellu viia. Vare sõnul viivad vähem kui pooled IT-valdkonna tudengid õpingud edukalt lõpuni. Eelmisel õppeaastal lõpetas Eestis arvutiteaduste valdkonnas kõrgkooli 505 inimest, õppima asus aga 1400 inimest.