Euroopa Liidu kodanikud tunnevad oma õigusi

 

Eurooplased on üsna teadlikud oma õigus- test Euroopa Liidu kodanikuna, selgub värskest Eurobaromeetri uuringust, vahendab www.koolielu.ee

90% vastanuist teab, et nad on ühteaegu nii oma koduriigi kui ka Euroopa Liidu kodanikud. Umbes viiendik küsitlusele vastanuist arvab, et nad peavad Euroopa Liidu kodanikuks saamiseks soo- vi avaldama või et nad saavad selle kodakondsu- se tahtmise korral valida.

Kõige enam olid vastajad tuttavad õigusega valida elukohta Euroopa Liidus. 89% arvas, et neil on teatud tingimustel õigus elada ükskõik millises Euroopa Liidu riigis. 68% vastanuist oli teadlik oma uuest Lissaboni lepingust tulenevast õigusest osaleda kodanikuinitsiatiivides, kus vähemalt miljoni allkirja olemasolul saab teha Euroopa Komisjonile ettepanekuid.