Õpirändamise põhitõed said kaante vahele

 


  Foto: Rauno Volmar

Õppimine välismaal kogub populaarsust ning õpi- lased pöörduvad üha enam karjäärispetsialistide poole õpirännet puudutavate küsimustega. SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus andis väl- ja metoodilise materjali „Õpirände varalaegas”, et toetada karjäärispetsialiste nõustamises ja info andmises.

“Õpirände varalaegas” juhatab kasutaja sammhaaval läbi kõikidest info vahendamise ja nõustamisprotsessi etappi- dest. Käsitletakse nii õpirändele eelnevat, selleaegset kui ka järgnevat nõustamist. Metoodiline materjal saadetakse igas maakonnas asuvate teavitamis- ja nõustamiskeskus- te karjäärispetsialistidele. Kõigile huvilistele on trükise elektrooniline versioon kättesaadav portaalis Rajaleidja: www.rajaleidja.ee/varalaegas.

Õpiränne on õppimise eesmärgil ühest riigist teise siirdumine, kusjuures õppimine ei pea tingimata toimuma koolipingis ega kindla õppekava alusel. Karjääriteenuste arenduskeskuse poolt 2010. aasta alguses läbi viidud uuringus hindasid enam kui pooled karjäärispetsialistid sihtrühma huvi õpirände vastu üha kasvavaks. Õpi- ja töörände temaatikaga peab vajalikuks olla kursis 91% uuringus osalenutest.