Pea kõik, kel lapsed, on hädas ajapuudusega

 

Suurem osa Eesti lapse- vanemaid tunneb ajapuudust ning on kimpus töö- ja pereelu ühitamisega, selgus poliitikauuringute keskuse Praxis uuringust. Siiski on lapsevanemate hulgas vähe neid, kes tunneks, et neile käib laste kasvatamine ülejõu.

Väga suur osa inimesi tunneb, et neil ei jagu aega perekonnale pühendumiseks, kuigi veelgi rohkem on neid, kes tunnevad, et  töö- ja perekonnakohustuste kõrval jääb ajast vajaka iseenda jaoks. 80% kuni seitsmeaastaste laste vanematest oli tundnud viimase poole aasta jooksul, et neil napib aega iseenda jaoks. Seejuures 28 protsenti väikelaste emadest tundis seda sageli. Uuring näitab, et mitmed töö- ja pereeluga seotud hoiakud on Eestis jätkuvalt üsna traditsioonilised: 79 protsenti meestest ja 78 protsenti naistest on veendunud, et alla kolmeaastaste laste emad peaksid pigem pühenduma laste eest hoolitsemisele kui tööle. Ligi kaks kolmandikku inimesi arvab, et väikeste laste emal on raske head töökohta leida, ligi 30 protsenti aga leiab, et sama probleem on väikeste lastega mehel. Ka töö- alase arenguvõimalusi peetakse lasteta meestel ja naistel paremaks.

http://koolielu.ee/