Mõne lausega:

 

•• Kitarrikool.ee üllatas pillimänguhuvilisi kiirkursusega
Kiirkursus koosneb DVD-st, raamatust ja netikooli komplektist. Erinevus võrreldes enamiku teiste kitarriõppematerjalidega on tagasisidevõimalus õpetajalt. Uus õpisüsteem on seotud haridustehnoloogia alase uurimistööga Tartu ülikooli juures ja teadaolevalt ei ole sellist mudelit varem muusikahariduses kasutatud. Keskkonnaga on liitunud juba ligi 4500 huvilist.

•• Nädalalõpud auditooriumides on gümnasistide päralt
Tallinna ülikooli õpilasakadeemia alustas kevadsemestrit, kokku pakutakse kooliõpilastele 12 loengukursust. Uued kursused on seekord linnageograafia ülikooli Rakvere kolledžis, linnaarheoloogia Tallinnas, venekeelne huvitava keeleteaduse kursus jt. Õpilasakadeemia on tasuline.

Uuri, kas on vabu kohti: www.tlu.ee/akadeemia

•• Vaata vahvat õppefilmi kangakudumisest
Käsitöömeister Eva-Liisa Kriis sai valmis oma teise filmi kangakudumise õppefilmide seeriast. Kui eelnevalt juhendas ta, kuidas kangastelge kokku panna, lõime käärida, sidust teha ja kudumist alustada, siis nüüd on käsil suurrätiku kudumine.

Vaata: www.iidadesign.eu/eva-liisa-kriis.html

•• Riigieksamitele pani end kirja üle 20 000 õppuri
Esialgsetel andmetel on tänavu eksamitele oodata  21 899 eksaminandi, neist 18 376 on gümnaasiumiõpilased, 1421 on gümnaasiumi varem lõpetanud ning 2102 kutseõppeasutuste õpilased. Emakeelse kirjandi ning eesti keele kui teise keele eksami kõrval valiti teistest enam veel inglise keele (8619), geograafia (7006), ühiskonnaõpetuse (6183 ) ja matemaatika (4812) riigieksamit.

•• Kutseõppes järjest rohkem täiskasvanuid
Sel õppeaastal õpib erinevates kutseõppeasutustes kokku 4466 täiskasvanut vanuses 25–78 eluaastat, seda on 185 inimest rohkem kui mullu. Neist enim – 2297 on 25–34-aastased, 187 tublit kutseõppurit on vanuses 55+. Lõviosa tasemeharidust omandavaid täiskasvanuid õpib kutseõppes keskhariduse baasil.

•• Ehitusala tuli tehnikakõrgkooli uudistama üle 70 huvilise
Tallinna tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna infopäevale veebruari algul saabus üle 70 huvilise kuuest-seitsmest kutseõppeasutusest üle Eesti. Infopäev oli mõeldud ehituserialade õpilastele, et tutvustada neile kõrgkooli ja erialasid, millele nad saavad kandideerida soodustingimustel. Nimelt on kutseõppeasutuste õpilastel võimalik kandideerida profileeriva eriala õppekohtadele eraldi nimekirjas, see moodustab 20 protsenti riikliku koolitustellimuse õppekohtadest. Vt: www.tktk.ee

•• Välismaalaste eesti keele õppele kulub 45 miljonit krooni
Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kavatseb kolme aastaga kulutada välismaalaste keeleõppeks 45,4 miljonit krooni. „Kui 2008. aastal oli MISA vahendusel keele õppimiseks loodud 488 kohta, siis 2009. aastal oli see arv juba 2238 ja alanud aastal 3224,” ütles MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

•• Piiri taga õppijatel on õigus Eesti ravikindlustusele
Igal ravikindlustusega Eesti kodanikul on õigus saada ravi oma kodumaal, kinnitas sotsiaalminister Hanno Pevkur.  „Välismaal õppivad üliõpilased säilitavad Eesti ravikindlustuse, kui nad esitavad haigekassale igal õppeaastal sellekohase tõendi ülikoolist,” ütles minister.

Uuri: www.haigekassa.ee