Eesti esindaja osales tähtsal maailmakonverentsil

 

Läinud aasta detsembris toimus Brasiilias UNESCO kuues maailma- konverents CONFINTEA VI: „Elame ja õpime toimiva tuleviku nimel: täis- kasvanuõppes peituv jõud”. Eestit esindas sellel konverentsil TLÜ emeriitprofessor Talvi Märja.

Tõnu Vaidloo

•• Miks korraldatakse täiskasvanu- hariduse valdkonnas selliseid maa- ilmakonverentse?

Talvi Märja: Konverentsid toimuvad iga 12 aasta tagant ja nende eesmärgiks on tähtsustada täiskasvanud inimeste õppimist kui olulist arengutegurit maailmas.Tavaliselt tehakse kokkuvõte eelneva perioodi saavutustest selles valdkonnas ja seatakse sihid järgnevaks 12 aastaks. Kui mõelda vaid, et maailmas on veel täna- päevalgi üle 770 miljoni täiskasvanu, kes ei oska lugeda ega kirjutada, siis on ka mõistetav eriline tähelepanu, mida pööratakse täiskasvanute õppele.

•• Eestis ei ole ju kirjaoskamatus mureks. Viimaste andmete järgi oleme maalimas suisa teisel kohal kirjaoskajate arvult. Miks siis peaksime sellelaadsel üritusel osalema?
Kirjaoskamatuse kaotamine maailmas on küll oluline, kuid kaugeltki mitte kõige tähtsam küsimus, mida konverentsil arutati. Ümarlauad toimusid näiteks ka täiskasvanuhariduse poliitika ja juhtimise, täiskasvanuhariduse finantseerimise, täiskasvanuhariduse kvaliteedi kindlustamise ja tulemuste hindamise teemadel. Lisaks 32 töötuba, üks neist ka täiskasvanud õppija nädala teemal. 12 aastat tagasi rõhutati lõppdokumendis selliste nädalate korraldamise vajadust, nüüd anti ülevaade, mis siis on vahepeal toimunud.

•• Kas ainsana Eestit esindades oli võimalik ka midagi ära teha?
Ega üksinda nii suurel üritusel just kerge olnud (osalejaid üle 1500 – toim), aga püüdsin anda endast maksimumi. Nii õnnestus mul võtta sõna ümarlauas, kus arutati täiskasvanuõppe kvaliteeti ja rääkida Eesti edust selles valdkonnas. Ida-Euroopa redaktsioonigrupis kaitsesin koos Saksa ja Serbia esindajatega seisukohta, et täiskasvanuõpe pole pelgalt kirjaoskuse õpetamine. See kajastub lõppdokumendis „Belémi tegutsemisraamistik“, mis annab suunised, kuidas rakendada täiskasvanuhariduse võimalusi jätkusuutliku tuleviku nimel.

•• Belém Brasiilias on väga eksootiline. Kas õnnestus kohaga lähemalt tutvuda?
Kahjuks väga vähe. Aga ühe lühikese matka džunglis siiski tegin.

Infot CONFINTEAst ning konverentsil vastu võetud otsustest saab lugeda SIIN