Eesti tudeng kulutab õppetööle 25 tundi nädalas

 

Kõrgkooli õppima pääsemine sõltub 
Eestis õppuri vanemate sissetule- kust ning elukohast, näitas Praxise poolt läbiviidud kõrghariduse ligi- pääsu uuring.

„Tulemused näitavad, et ainult viis protsenti üliõpilastest pärineb madala sotsiaalmajandusliku staatusega peredest. Suhtelises vaesuses elab samal ajal 19,5 protsenti Eesti elanikkonnast,” ütles üliõpilaste liidu juhatuse esimees Maris Mälzer. Uuringust selgus ka, et Eesti tudengitest töötab 66 protsenti, mis on Euroopa kõrgeim näitaja. 51 protsenti täis-ajaga õppivatest tudengitest ka töötab täisajaga.

“Iga teine üliõpilane on formaalselt täiskohaga, kuid de facto osakoormusega tudeng. Eesti tudeng kulutab Euroopas kõige vähem aega õppetööle — 25 tundi nädalas,“ kommenteeris Mälzer.