Segadus koolitustega

 

Olen juba neljandat kuud töötu, ühtki võimalust lähiajal ega -ümbruses pole paista. Otsustasin aega millegi kasulikuga täita ja midagi juurde õppida. Just viimasel ajal tundsin sellist lootusetust ja käegalöömist, mida ilmselt paljud töötuks jäänud varem või hiljem kas või korraks tunnevad. Ehmusin, sest masendunult toanurka jääda oleks hirmus. Et see ei juhtuks, võtsin ette tee kohalikku kutsekooli ja lugesin stendilt, et paari nädala pärast algavad arvutikursused. Helistasin kirjas olnud numbril ja sain teada, et kohti veel on, aga mind ei saa sinna vastu võtta. Sest ma olen registreeritud töötu – töötukassas töötuna kirjas siis. Abivalmis proua selgitas, et mina pean koolituse saamiseks minema töötukassa konsultandi jutule. Vaid siis, kui ma töötuna kirjas poleks, saaksin ma nende kursustele tulla. Arvelt maha võtmine oleks aga mõeldamatu, sest saan töötuskindlustushüvitist ning ilma selleta jääks pere nälga.
Kas kutsekooli esindajal oli õigus ja kas tõesti on selline vahe sisse tõmmatud? Kes siis kust õieti koolitust küsida tohib?
Silvia Tamme, Valgamaa

Toimetuselt: Tõepoolest, nii see on: end ametlikult töötuna töötukassas arvele võtnud inimesed saavad ka koolitust just selle asutuse kaudu. Mõistlik oleks asja arutada oma konsultandiga. Koolitusvajadus peab olema põhjendatud, st peab olema näha, et see tõepoolest aitaks osalejat hiljem töö leidmisel. Päris niisama ajaveetmiseks või et lihtsalt midagi õppida, koolitust ei saa. 
Töötukassal on käimas ka koolituskaar-di projekt, mis tähendab, et saab õppida juurde juba olemasolevale ametile. Näiteks raamatupidaja saaks sel moel endale välja valida kursuse, mis teeks talle selgeks programmi, mida tööandjad küsivad, kuid tema ei valda jne. Koolituskaart pole ümberõppeks, vaid täienduskoolituseks. Alati jääb mõistagi võimalus õppida midagi meelepärast oma raha eest, aeg-ajalt pakub üks või teine koolitusasutus hobikoolitusi ka tasuta. Kui tõesti on soov just arvutit tundma õppida, siis tasub ehk kiigata ka „Ole kaasas!” projekti koduleheküljele (vt ka lk 23). Nemadki teevad kursusi priilt. Kuuldavasti toimub tasuta arvutikoolitusi ka siin-seal raamatukogudes.
Neile, kes töötuna arvel pole, kuid mingil põhjusel samuti parasjagu ei tööta: on 
n-ö kahe töökoha vahel, lapsega kodus, pensionipõlve pidamas jne, neile pakub tasuta kursusi haridus- ja teadusministeerium, kes kevadsemestrikski esitas koolitustellimuse 38 kutseõppeasutusele. Valik on päris suur ja oodatud ka töötavad inimesed.

Rohkem võib koolituste kohta küsida:  www.tootukassa.ee, tasuta infotelefon 15501 ja  www.hm.ee/tasutakursused, tel 735 0243.

Agne Narusk, toimetaja

Saada oma kiri ja/või küsimus:
• Õpitrepp, Narva mnt 13, Tallinn 10151 e-post:  agne.narusk epl.ee või
• ETKA Andras, Valge 10, Tallinn 11413 e-post:  andras@andras.ee