Koolituslaat kogus kokku kimbutäie koolitusi

 

Augusti keskel peeti Pärnus isemoodi laata – koolituslaata. Kui muidu on laadakaubaks ikka kapsad, kapad, sokid, vokid, siis vabaharidusliit oli kokku kogunud päeva jagu lühikoolitusi ning laadaline sai mekkida neist üht, teist või kõiki.
Birgit Tolmann, vabaharidusliit

Infoboksid messidel ja voldikute jagamine on õppimisvõimaluste reklaamimisel päris tavaline. Millegipärast aga jäävad koju toodud lehed-brošüürid-voldikud logoga kilekotis diivani taha tolmu koguma – lehitseme, vaatame pilte, kuid sageli ei süvene. Kuidas teha nii, et koolituse sisu selle võimaliku vajajani siiski jõuaks, esitas vabaharidusliit endale küsimuse. Ja leidis, et sellele võib kaasa aidata uus õppimisvorm – 45-minutilistest koolitustest kokku pandud koolituspäev. Selliselt päevalt saab uudishimulik ja uutele teadmistele-kogemustele avatud inimene kohe teada, mida üks või teine pakutav teema endast kujutab ja kas see sobib tema enda vajadustega. Nutikas idee, mis kindlasti aitab õppuritel valikuid teha.

Sel esimesel, Pärnus Nooruse Majas peetud koolituslaadal oli väljas 12 eri kursust. Päeva jooksul peeti ligi 30 töötuba, igaüks kestis 45 minutit. Lühikoolitustel sai õppida avalikku esinemist, võru keelt, kuivviltimist, sotsiaalset meediat, kalligraafiat, fotograafiat, taaskasutust, „liftijuttu” ehk 30 sekundi mulje kujundamist, tooli värvimist, tervisejuhtimist, laulda looduslaule ja õppida lapsevanemale vajalikke oskusi.

Osalejate tagasiside oli igati julgustav, eelkõige hinnati võimalust teha lühikese aja jooksul tutvust väga erinevate teemadega. Vabaharidusliit jagas juurde ka praktilist koolitusinfot: kus on vastavaid teemasid sel õppeaastal võimalik süvendatult õppida, sest tahtsid ju liitu kuuluvad rahvaülikoolidki enda tegemisi ja toimetamisi esitleda.

Laadapäev oli igati praktiline, sest lisaks n-ö kuulamisteemadele oli koolituskavas ka päris palju käelisi tegevusi. Näiteks kuivviltimise õpilased suutsid 45 minuti pikkuses algõpetuse tunnis omandada esimesed nõelpiste vilumused, õppetunni lõppedes esitles nii mõnigi juba oma esimest valmistööd.

 „Koolituslaat on otsene võimalus saada uusi teadmisi kohe ja kohapeal, ilma igasuguse bürokraatiata,” kommenteeris vabaharidusliidu metsaülikooli raames toimunud koolituslaada eesmärke liidu programmijuht Tiina Jääger. „Vabaharidus on muutunud retoorikaks, räägime sellest, et inimene peaks õppima terve elu, ennast täiendama ning pidevalt uusi kogemusi ja teadmisi omandama, kuid me ei teadvusta endale, kuidas see kõik tegelikult toimib. Tegelikult ju pole elukestev õpe retoorika. See on praktiline, kogu aeg meie ümber ja päriselt juhtuv elu.” Koolituslaat ise tõestas seda hästi – ühe päeva jooksul osaleti koolitustel 228 korral.

„Kindlasti kavatseme koolituslaada vormi ka edasi arendada ning muuta selle üheks vabaharidusliku idee levitamise viisiks – tuled kohale ja tõepoolest osaled, meisterdad, voolid, laulad, tantsid ja arutled, veedadki päeva vabahariduse ja elukestva õppe maailmas,” ütles Tiina Jääger. Ta loodab, et selline päev aitab inimesel mõista elukestva õppe ja vabahariduse tõelist sisu ja ideed laiemalt.

Proovile pandi koolituslaadal ka vabaharidusliidu töötajate endi õppimisvõime: nimelt tuli harjutada kõigil esmakordselt line-tantsu.

Nooruse Majas toimunu on üks osa nelja aasta pikkusest programmist, mis kestab kuni 2012. aastani. Neljaks aastaks on eraldatud 60 miljonit krooni. Koolituslaata rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” kaudu.