Ülikool jagab ühe euro eest seenioridele tervisetarkust

 

Väärikas eas huvilisi oodatakse sel sügisel osalema tervise ja liikumise ülikooli loengutes ning tegevustes.
Signe Kalberg

Tallinna ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi projektijuht Katrin Soidra-Zujev juhib väärikate terviseülikooli, mille iga loeng maksab kuulajale ühe euro. Soidra-Zujev ütles, et loengutesarja ja praktiliste tegevuste eesmärk on anda baasteadmised organismis toimuvatest ealistest muutustest ja neid mõjutavatest teguritest.

„Me ei lakka liikumast seetõttu, et vananeme, vaid vananeme seetõttu, et lakkame liikumast. Ülikoolis pakume enesetäiendamise võimalust tervise ja liikumisega seotud teemavaldkondades, juhtides tähelepanu, et liikumine on inimese üks põhitegevusi ja -vajadusi, mis tagab parema kehalise toimetuleku. Selleks on vaja vaid east tulenevate loomulike muutustega kursis olla, ise tahta ja alustamist mitte edasi lükata,” sõnas Soidra-Zujev.

Ülikool aitab eakaid inimesi, pakkudes neile teemakohaseid loenguid eriala teaduritelt ja lektoritelt ning osalemist tegevustes kogenud juhendajate käe all. Tunnustatud õppejõud räägivad näiteks kehalise koormuse mõjust organismile, sobiva liikumisharrastuse valikust ja tervislikust toitumisest. Loenguprogrammi seminarid on mõeldud üle 50-aastastele inimestele, kellele pakuvad huvi tervislikud eluviisid ja nendel teemadel kaasamõtlemine ning kes peavad liikumist oma igapäevaelu oluliseks osaks.

Terviseülikooli ajakava
•• Esimene loeng on tänaseks läbi, huvilisi oodatakse taas 21. septembril kuulama Kristjan Porti loengut tänapäeva elust ja töövõimest.

•• 3. loeng on 28. 09: tervis ja liikumine – oma seisundi hindamine ja liikumise osa selles. Liikumine kui terviseparandaja.

•• 4. loeng on 5. 10:  milleks liikuda? Kuidas tegeleda enda motiveerimisega ja saada üle kartustest? Mida pakub liikumine mulle emotsionaalselt? Mida on võimalik enda puhul liikumise kaudu saavutada?

••Järgnevad loengud 12. 10 (seeniori toitumine – normaalne söömine ja joomine, mida inimorganismi ainevahetus vajab),  19. 10 (liikumissoovitused eakatele – sportimisvõimalused, liikumise sagedus, harjutuste tugevus ja intensiivsus, sobiva harjutusvara leidmine) ja 26. 10 (liikumissoovitused eakatele jõusaali keskkonnas – tegevuste sagedus, harjutuste tugevus ja intensiivsus, sobiva tegevuse leidmine.)

•• Esimene praktikum toimub 22. 10 kl 10 TLÜ võimlas: võimlemistunnis näidatakse ja proovitakse soovituslikke võimlemisharjutusi, mida saab hiljem iseseisvalt  kodus teha. Järgnevad kepikõnni ja jõusaali praktikumid.

•• Info: katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 699 6555 või 5647 3623.

Vaata lisa: www.tlu.ee/tervis