KUTSE kutsub õppima kõiki täiskasvanuid

 

Liiga vähesed on seni tulnud kutsekooli oma katkenud õpinguid lõpetama – maikuu seisuga kõigest 57. Ainuüksi aastatel 2003–2008 on kutseõppe pooleli jätnud 32 200 inimest. 
Kristiina Viiron


Tallinna Lasnamäe mehhaanika-
  koolis on kümmekond KUTSE 
  kaudu jätkajat.

Sellest õppeaastast laienes kutsekooli pooleli jätnutele suunatud programm KUTSE kõigile täiskasvanutele, kes leiavad, et nad soovi- vad kutsekoolis õppida. Endiselt saavad õppimist jätkata ka need, kel õpingud kutsekoolis või rakenduskõrgkoolis kutse- õppeerialal 2000.–2010. aastal katkesid.

Enam ei nõuta, et õppur oleks varem täitnud õppekava vähemalt 35 protsendi ulatuses. Kool peab lihtsalt hindama, kas õpingute jätkaja ikka jõuab oma õppimisega  2013. aasta lõpuks ühele poole või mitte. 2013. aasta lõpp on tärmin, milleni KUTSE programm kestab.

Haridus- ja teadusministeeriumi kutseõppe- talituse programmijuht Aivi Virma märkis, et KUTSE kriteeriume on tulnud muuta leebe- maks, sest neid, kes sooviksid oma pooleli- jäänud õpinguid jätkata, on olnud eeldatust märksa vähem.

Programmi eesmärk näeb ette, et sel moel saavad kooli lõpetada 400 katkestajat, ent tänavuse aasta maikuu seisuga õppis KUTSE järgi vaid 57 õpilast, kellest ilmselt seitse kevadel kooli ka lõpetas.

Õppige, inimesed
Samal ajal on kutseõppe katkestanute hulk äärmiselt suur, näiteks õppeaastatel 2003/04 kuni 2007/08 on kooli pooleli jätnud lausa 32 200 inimest, neist 13 100 keskkoolijärgses ja 19 100 põhikoolijärgses õppes. Hiljem on nende seas erialase diplomini jõudnud vaid 3200 inimest. „Katkestajate hulgas ei ole eriti palju neid, kes tahaks kooli tagasi tulla, kuigi koolid on nendega ühendust võtnud ja kutsunud õpinguid lõpuni viima,” tõdes Virma.

KUTSE programmi kriteeriumide leevendamisega soovitakse innustada vanemaealisi küpseid inimesi kutseharidust omandama. Siinjuures ei ole oluline, kas neil on varasemast taskus mõne kutse- või kõrgkooli diplom. Kui nad soovivad omandada uut kvalifikatsiooni, siis pakub KUTSE selleks võimaluse.

Aivi Virma möönis, et tegelikult on õppimiseks võimalusi ka ilma KUTSE programmita, ent kogemus on näidanud, et vanemaealised inimesed pelgavad noortega, kellest õppegrupid enamjaolt koosnevad, koos koolipingis istuda. Ka pole tööinimesel kuigi lihtne koolis käia. Seetõttu oodatakse koolidelt näiteks võimalust käia õppetööl õhtuti, ütles ta.

Et KUTSE programmiga seotud õppegruppi üleüldse avada, tuleb koolil kokku saada vähemalt  kümme  inimest. Virma kinnitusel on kõiki kutseõppeasutusi, kes riikliku tellimuse alusel õpilasi koolitavad, uuest võimalusest ka teavitatud.

Kutsus kooli tagasi
2010. aastal alguse saanud KUTSE programmiga on õpilasi seni tagasi võtnud üheksa kooli. Virma tõstis nende seast esile Luua metsanduskooli, Tallinna Lasnamäe mehaanikakooli ning informaatika ja arvutustehnika erakooli, milles kõigis on kümmekond jätkajat.

Luua metsanduskooli õppeosakonna juhataja Erle Tüür märkis, et nende koolis jätkaski õppimist kümme õpilast, kellest seitsmel on kool nüüdseks ka lõpetatud.

„Ise otsisin,” vastas Tüür küsimusele, kuidas ta nad kooli tagasi sai. „Võtsin ette ühe metsanduse lennu, mille lõpust läks majandustõusu aegu mitmeid poisse tööle, ja helistasin nad ükshaaval läbi,” rääkis ta. „Need kõik, keda kutsusin, ka tulid. Mulle tundub, et niisugune kutsumine töötabki kõige paremini, sest hästi ikka ei saada aru, mis see KUTSE on.”

Tüüri hinnangul on kooli seda kergem tagasi tulla, mida vähem aega on õpingute poolelijätmisest möödunud, sest kõigi erialade õppekavad on vahepeal muutunud.

Oluline on teada sedagi, et õpingute lõpetamiseks ei pea ilmtingimata minema tagasi kooli, mis omal ajal pooleli jäi. Kui sama eriala õpetavad teisedki kutsekoolid, on võimalik jätkata ka neis.

KUTSE programmiga õppimine on õpilase jaoks tasuta.

Tule Uuesti ja Lõpeta Edukalt
•• Hoopis paremini on kulgenud TULE programm, millega saab lõpetada poolelijäänud kõrgkooliõpinguid. Haridus- ja teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna programmijuhi Sigrid Vaheri sõnul on kavas vastu võtta 800 üliõpilast, kellel on läbitud vähemalt pool õppekavast.
•• Selle aasta 10. aprilli seisuga on TULE programmiga kõrgkoolidesse vastu
võetud juba 631 üliõpilast, kellest 19-l oli selleks ajaks kool ka lõpetatud. Vaher nendib, et 57% TULE-ga tagasitulijaid on mehed. 
•• Selleks et jõuda sedakaudu õpinguid lõpetada, on viimane aeg TULE-ga liituda, sest ka TULE nagu KUTSE-gi lõpeb 2013. aastaga.  
•• TULE-ga on liitunud 11 kõrgkooli ja kaks rakenduskõrgharidust pakkuvat kutsekooli, õpinguid on oma endise kooli asemel võimalik jätkata ka mõnes teises, kes pakub sarnast õppekava.