Eesti mainekaim kõrgkool on Tartu ülikool

 

Eesti ülikoolide maineuuring kinnitas, et sarnaselt kahe eelmise aastaga on Eesti mainekaim kõrgkool endiselt Tartu ülikool: 52 protsenti vastanuid nimetas esimese eelistusena just TÜ-d.

Selle tulemusega edestab TÜ üle kolme korra järgmisena mainitud kõrgkooli, vahendas Delfi. Detailsest maineprofiilist selgus, et Tartu ülikooli seostatakse omadussõnadega traditsiooniline, akadeemiline ja rahvusvaheline. Eraldi toodi esile ka märksõna prestiižne.

TÜ tõid enim esile kõrgharidusega ning juhtide ja spetsialistidena töötavad inimesed. Keskmisest paremad tulemused saadi ootuspäraselt Tartu- ja Jõgevamaa ning Lõuna-Eesti elanikelt.

Uuringu tegi TNS Emor 15–74-aastaste elanike seas tänavu mais-juunis. Küsitlusele vastas kokku 1018 inimest ja uuring korraldati kolmandat aastat järjest.