Kolm ülikooli avasid Aasia-teemalise õppemooduli

 

Sügisest saavad huvilised kolmes Eesti ülikoolis kuulata Aasia majanduse, poliitika ja ühiskonna teemalisi loenguid. 
Ave Schmidt

Tallinna ülikool, Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool on arendanud ühiselt õppemooduli, mille eesmärk on suurendada Eesti ühiskonnas teadmisi Aasia majandusest, poliitikast ja ühiskondadest.

„Õppemooduli näol on Eesti kõrgharidusmaastikul tegemist täiesti uudse lähenemisega, mis täiendab senist keele- ja kultuuriloo ning ajaloo teemalist fookust. Moodulil on väga praktiline suunitlus: pakkuda teadmisi, mis võimaldaks Aasias ettevõtlusega tegeleda,” selgitas Tallinna ülikooli Eesti humanitaarinstituudi vanemteadur ja õppemooduli projektijuht Karin Dean.

Õppemoodulit arendades tehakse koostööd ka Eesti kaubandus-tööstuskojaga, kes aitab arvestada Eesti tööturu, ettevõtluse ja majanduse konkreetset arengut ning hoida kontakti paljude Aasia-suunal tegutsevate Eesti ettevõtjatega.

Kuigi kaubandus-tööstuskoda on korraldanud ettevõtjatele ka varem Aasia-teemalisi seminare, on nüüd Deani sõnul tegemist loengusarjaga, mis läheneb esmakordselt valdkonnale süvitsi. Loengutes käsitletakse põhjalikult Hiina, Jaapani, Kagu-Aasia, Lõuna-Aasia ja araabia maade viimase aja olulisemaid sotsiaal-majanduslikke tendentse ja poliitikat.

„Näiteks loetakse algaval sügissemestril ainekursust „Tööturu ja seadusandluse areng tänapäeva Hiinas”. Väga spetsiifilise suunitlusega on ka ainekursus „Harmoonilise ühiskonna ülesehitamine – uuemad sotsiaal- ja majanduspoliitilised arengud Hiinas”. Samuti peaks suurt huvi pakkuma spetsiaalselt 2010. ja 2011. aasta Lähis-Ida revolutsioonidele ja julgeolekupoliitikale pühendatud kursused,” usub Dean.

Süvitsi teemasse
Ainekursusi saab sügisest eri õppejõudude esituses kuulata nii Tartu ülikoolis, Tallinna ülikoolis kui ka tehnikaülikoolis. „Kuna Eesti ülikoolides on senini valdavalt keskendutud just Aasia kultuuriloo temaatikale, siis on meilt sageli skeptiliselt küsitud, kuivõrd leidub Eestis üldse Aasia majanduse asjatundjaid. Kinnitan, et need inimesed on olemas. Valdavalt on tegu noortega, kes on omandanud oma teadmised välimaal õppides ja töötades ning soovivad nüüd Eestis neid jagada,” ütles Dean.

Peale kogu Eesti akadeemilise kompetentsi koondamise on külalislektoritena kaasatud ka välisõppejõud, aga ka Aasia-suunal tegutsevad Eesti ettevõtjad, diplomaadid ja poliitikud. „Eestis on antud valdkonnast väga teadlikke inimesi, kes ei ole oma teadmisi ülikoolist omandanud, vaid ammutanud oskusi ja kogemusi praktilise tegevuse kaudu. Nende inimeste kaasamine on väga oluline,” kinnitas Dean.

Uue õppemooduli aineid on kuulama oodatud kõik, kes valdkonna vastu huvi tunnevad: nii bakalaureuse- kui ka magistriastme üliõpilased ja huvilised väljastpoolt ülikooli. Kõik täiendus- või ümberõppe tudengid ning teised huvilised saavad moodulit võtta avatud ülikooli kaudu. Moodulit pakutakse nii tervikuna kui ka iga selle põhi- või erikursust valik- või vabaainena. Samuti saab seda võtta õppekava osana. Ainekursustele registreerumiseks ei ole vaja läbi võtta kohustuslikke eeldusaineid.

Vaata ka: www.aasiamoodul.ee

PÕNEVAD AINEKURSUSED
Näiteid õppemoodulist:
•• Hiina kultuur ja ühiskond: traditsioon ja tänapäev, Kagu-Aasia riigi-ühiskonna suhted, Sun Zi „Sõja seadused” ja hiina äristrateegiad, äriajamise etikett, kolonialism Aasias, eurooplane Aasia õigusruumis, Aasia maade koht arenevas maailmamajanduses, ettevõtete rahvusvahelistumine Aasiasse, tööturu- ja seadusandluse areng tänapäeva Hiinas, harmoonilise ühiskonna ülesehitamine – uuemad sotsiaal- ja majanduspoliitilised arengud Hiinas, Ida- ja Kagu-Aasia julgeoleku sõlmpunktid, Jaapani sise- ja välispoliitilisi probleeme, 2010.–11. aasta revolutsioonid Lähis-Idas, julgeolekupoliitika Kaug-Idas 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi algul, Lähis-Ida sõjalised konfliktid, terrorismi diskursus jpt.