Võrguleht õpetab vajalikku kutsekeelt

 

Kutsekeel.ee kogub ja koondab erialade õppimiseks ja õpetamiseks vajalikku keeleõppematerjali. 
Signe Kalberg

Kutsekeel.ee võrgulehe loomise ajal kolm aastat tagasi oli esmane eesmärk koondada ühte kohta erialakeele õppematerjal ja metoodiline kirjan- dus, selgitas asja olemust integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse Meie Inimesed elukestva õppe üksuse koordinaator Maria Ratassepp. „Oluline oli, et kasutaja ei peaks sihtasutuses loodud erialakeele õppematerjale otsides mine- ma näiteks sihtasutuse enda kodulehele või veel kaugemale võrguavarustesse,” ütles ta.

Esialgsest eesti erialakeele kesksusest kasvas välja paljukeelsus. Suureks abiks õppematerjali leidmisel on sihtasutuse e-õppe arenduskeskuse e-õppematerjali repositoorium, koostöös nende- ga saidki valmis esimesed e-õppematerjalid.

Ratassepa sõnul nähti kutsekeel.ee kasutajatena selle loomisel ja nähakse ka praegu eelkõige kutseõppeasutuste keele- ja kutseõpetajaid, kuid materjali saavad kasutada ka väljaspool kooli töötavad õpetajad ehk vabaturukoolitajad. Lõpptarbija on loomulikult kutseõppur või täiskasvanud keeleõppija, sest tema vajadustest lähtudes hakatigi erialakeele õppematerjali koostama. Õppurid saavad õpetaja juhendamisel ja suunamisel õppida mitmekülgselt ja tänapäevaselt oma eriala ja keeli käsikäes.

Pilkupüüdvad virtuaalküljed
Kahtlemata on kutsekeele atraktiivsemad palad eelmisel aastal valminud õppematerjal pagar-kondiitri (http://kutsekeel.ee/pagarkondiiter2010) ja elektriku (http://kutsekeel.ee/elektrik2010) erialale. Õpetajatele on viimasel kolmel aastal väga vajalikuks osutunud metoodilised raamatud erialakeele õpetamisest ning erialaõppe ja keeleõppe lõimimisest (http://kutsekeel.ee/index.php?page=293&). Häid sõnu on saanud ka vaba juurdepääs aktiivõppe võtete käsiraamatule (http://kutsekeel.ee/aktiivoppe).

Koostatud on ka kümme erialakeele aineprogrammi: arvutierialad, automaatika, autotehniku, elektriku, veokorraldaja eriala, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, ehitusviimistlus, pagari-kondiitri, keskkonnatehnika lukksepa ja metallitöötlemispinkidel töötaja eriala. Iga aineprogramm koosneb neljast osast: erialakeele oskuse nõuetekirjelduses määratletakse oskused, mille õppurid peavad saavutama aineprogrammi läbimisel; minimaalne sõnavara- ja väljendiloend; ainekava, milles on kajastatud õppekava läbivad teemad, ja hindamisjuhend. 

Võrguleht kutsekeel.ee valmis 2008. aastal projekti „Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides” raames ja oli vaid murdosa suurest ettevõtmisest. Kogu projekti viis ellu toonane Integratsiooni Sihtasutus ja rahastas Euroopa Sotsiaalfond.