Tasuta kursused ootavad täiskasvanuid ka sel sügisel

 

Kavas on 224 kursust kokku 34-s Eesti kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolis, koolitust on võimalik saada 3187 inimesel. Tasuta kursustele võivad tulle needki, kes on töötuna töötukassas kirjas.
Agne Narusk


                    Ida-Virumaa
    kutsehariduskeskuses
      on kokkade kursused
    läinud alati "täismajale" 

Tegemist on eelkõige tööalase koolitusega, mis lahti seletatuna tähendab, et näiteks koka ametioskuste täienduskursusele ei võeta inimest, kes soovib hakata ametit õppima päris algusest. See omakorda ei tähenda, et ini- mene, kel igasugused erialased oskused puuduvad, ei leiaks endale ülipikast nimekirjast sobivat kursust. Kui on huvi õppida näiteks ettevõtlust ning inimene suudab põhjendada, miks tal neid teadmisi vaja läheb ja kus ta kavatseb õpitut kasutada, siis suure tõenäosu- sega ta ka kursuslaste nimekirja arvatakse. Või kui ülikiiresti andmeid sisestada oskav inimene soovib osaleda sekretäritöö kursustel, siis vaevalt on korraldajatel midagi selle vastu. Mida täpselt ühel ja teisel kursusel õpetatakse ning kellele eelkõige on see mõeldud, on kirjas kursust pakkuva kooli koduleheküljel. Sealt leiab ka nõuded ja eeltingimused kursusele pääsemiseks, kui neid peaks olema.

Siinkohal tuleb sisse küll ka väike „aga”: nimelt on oma kolmandat hooaegaalustanud täiskasvanute tasuta tööalased kursused nii nõutud ja hinnatud, et sinna koha saamine käib suuresti põhimõttel: kes ees, see mees. Nii teavad koolitusel osalenud rääkida, et päeval, mil kursuste nimekirjad välja pannakse, jooksevad koolide kodulehed internetis lihtsalt kokku. Sellegipoolest tasub kindlasti veel praegugi külastada haridus- ja teadusministeeriumi kodulehe www.hm.ee täiskasvanuhariduse sektsiooni alateemat „Tasuta koolitused täiskasvanule“, kust leiab õppeasutuste kontaktandmeid. Nimelt alustab osa koolitusi alles nüüd või veelgi hiljem. Kõik kursused on ühtlasi väljas ka Rajaleidja portaalis www.rajaleidja.ee.

Tulla võivad ka töötud
Kui algul võisid kursustel osaleda vaid töötavad täiskasvanud ja n-ö kodus olijad (noored emad, pensionärid jt), siis nüüd saavad osaleda ka end töötukassas töötuks registreerinud isikud. Kriteerium on, et inimene ei tohi samal ajal olla tasemeõppur riigieelarvelisel kohal ehk õppida põhikoolis, gümnaasiumis, kutsekooli tasemeõppes, kõrgkoolis. Samuti ei tohi osaleja olla koolikohustuslik (alla 17-aastane ja/või põhihariduseta).

Tasuta kursuseid korraldatakse kuni 2013. aastani. Kursuste tellimuse koostab haridus- ja teadusministeerium semestrite kaupa juunis ja detsembris.

Kursusi finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ning haridus- ja teadusministeerium ESF-i programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused”.

Tasuta kursusi võib otsida ka vabaharidusliidu kodulehelt www.vabaharidus.ee. Näiteks pakuvad rahvakultuuri koolituskeskused ja rahvaülikoolid semestris välja paar-kolm tasuta koolitust, väga menukad on seni olnud vene keele värskendamise kursused. Kuid vabahariduslike n-ö tasuta eurokursuste pakkujaid on veelgi.

Veel jõuab kursustele
•• Kõik väljakuulutatud kursused pole veel alustanud: näiteks Eesti hotelli- ja turismikõrgkooli seitse erinevat tasuta kursust stardivad oktoobris, „Osalejad ja tooted äriturismiturul“ 27. septembril.
•• Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli „Kontoritöötaja tekstitöötlus“ alustab novembris, oktoobri alguseni saab esitada avaldusi ka suhtlemise ja klienditeeninduse tasuta kursusele.
•• Pärnu saksa tehnoloogiakool alustab novembrist kursusega „Personali valik ja värbamine väikeettevõttes“ jt. 
•• Võrumaa kutsehariduskeskuses alustavad oktoobris „Projektide koostamine ja projektitöö“, kursus raamatupidamisest FIE-dele, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia jt.
•• Need on vaid mõned näiteid. Tõe huvides tuleb mainida sedagi, et nii mitmegi õppeasutuse kodulehel „surfates“ peab varuma üksjagu kannatust, et vajalik info üles leida. On neidki, kelle koduleheküljel ripuvad alles kevadised teated.