Õpetajaid ootab uute õppekavade koolitus

 

Enam kui 760 000 euro eest toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik 42 projekti, mis hakkavad pakkuma pedagoogidele täienduskoolitust kõikjal Eestis, teatas SA Innove.

Koolitustel saavad õpetajad teadmisi ja oskusi, mida on vaja põhikoolide ja gümnaasiumide uute õppekavade kasutusele võtmiseks. Toetatakse 23 projekti, mis pakuvad ainevaldkonnaga seotud temaatilisi täienduskoolitusi, ja 19 temaatilise täienduskoolituse projekti, mille abiga on pedagoogidel võimalik end täiendada näiteks õpilase arengu, sotsiaalse pädevuse, õpipädevuse, ettevõtlikkuspädevuse, hindamise, õpikeskkonna kujundamise jms teemadel.

Kõige rohkem rahastatakse Tartu ülikooli projekte, kes ühtlasi esitas neid arvuliselt kõige rohkem.

Kõigi toetust saanud projektidega saab tutvuda Innove kodulehel
www.innove.ee/struktuuritoetused/huvilisele/projektide-andmebaas.

Info koolituste kohta lisatakse veebilehele www.koolielu.ee